โพสเมื่อ 27/06/2017 เวลา 4:22 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 858

ค่ายต้นกล้าส่องแสง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ค่ายต้นกล้าส่องแสง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ค่ายต้นกล้าส่องแสง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 และเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชา(GPA) วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมีฟิสิกส์) ไม่น้อยกว่า 3.00

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – วันที่  11 สิงหาคม 2560

ค่าใช้จ่าย :  500 บาท (เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก)

วันจัดค่าย : วันที่ 20-23 ตุลาคม 2560 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร คลิกที่นี่ 

           - Facebook : ค่ายต้นกล้าส่องแสง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่

 

P'Dome