โพสเมื่อ 27/07/2017 เวลา 4:16 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1058

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 18 สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 18 สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 18 สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 – วันที่  31 สิงหาคม 2560

ค่าใช้จ่าย :  500 บาท (เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก)

วันจัดค่าย : วันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร คลิกที่นี่ 

           - Facebook : ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

 

P'Dome