โพสเมื่อ 09/04/2017 เวลา 6:21 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 818

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

กำหนดการรับสมัคร : วันนี้ – วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 

ค่าสมัคร : 750 บาท (ชำระหลังประกาศผลการคัดเลือก)

วันจัดกิจกรรรม : วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2560 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร  คลิกที่นี่

           – Facebook : ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  คลิกที่นี่

 

P'Dome