โพสเมื่อ 11/02/2015 เวลา 8:23 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 12855

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เผย โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) จะไม่มีสำหรับผู้เรียนสายสามัญแล้ว

 

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เผย โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) จะไม่มีสำหรับผู้เรียนสายสามัญแล้ว

 

            สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ รายงานวันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2558) ว่า ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 3/2558 ในวันนี้ ที่ห้องประชุมจันทรเกษม ซึ่งมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยได้หารือถึง โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS)

            โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) จะไม่มีสำหรับผู้เรียนสายสามัญแล้ว แต่จะให้แก่ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อในสายอาชีพมากขึ้น โดยจะจัดสรรทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ” เป็นโครงการระยะยาว 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2558-2572 โดยให้ทุนแก่เด็ก 5 รุ่นๆ ละ 2,300 ทุน

           สำหรับผู้รับทุนระดับปริญญาตรีจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนได้โดยไม่มีเงื่อนไข แต่ระดับปริญญาโทจะเปิดรับสมัครผู้เข้ารับทุนแบบมีเงื่อนไข คือ เมื่อผู้รับทุนจบการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาใช้ทุนเป็นครูอาจารย์ เนื่องจากประเทศไทยยังต้องการครูอาจารย์สายอาชีพที่มีความสามารถอีกมาก โดย ได้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,300 ทุน (ทุนในประเทศ 700 ทุนและทุนต่างประเทศ 1,600 ทุน) ได้แก่

            – ระยะสั้น (ไม่เกิน 2 ปี) จำนวนทั้งสิ้น 1,250 ทุน (ทุนในประเทศ 100 ทุนและทุนต่างประเทศ 1,150 ทุน)

            – ระยะกลาง (4 ปี) จำนวนทั้งสิ้น 700 ทุน (ทุนในประเทศ 400 ทุนและทุนต่างประเทศ 300 ทุน)

            – ระยะยาว (7 ปี) จำนวนทั้งสิ้น 350 ทุน (ทุนในประเทศ 200 ทุนและทุนต่างประเทศ 150 ทุน)

 

           ส่วนสาขาวิชาในการไปศึกษาต่อนั้น ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำรายละเอียด เพื่อพิจารณาต่อไป

 

P'Dome