โพสเมื่อ 13/03/2015 เวลา 8:08 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 5416

ทุน UTCC GOLD โควตาเรียนดี กิจกรรมเด่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2558

Half_Scholarship_58

 

 

            คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่น้องๆ เยาวชนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงส่งเสริมการศึกษาด้วยการมอบ ทุน UTCC GOLD หรือทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง

 

กำหนดการรับสมัคร

           – รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 
ทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร จำนวน 30 ทุน ใน 2 สาขา จำนวน 7 เอก

          – สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน เอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ เอกการกระจายเสียงและแพร่ภาพ (วิทยุ-โทรทัศน์) และเอกภาพยนตร์ดิจิทัล

          – สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เอกการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ เอกการโฆษณา เอกการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม และศิลปะและการออกแบบสื่อ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร

           –  นักเรียน ม.6 หรือเที่ยบเท่า

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

           – ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครทุน UTCC Gold คลิกที่นี่ 

           – ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้รับทุน UTCC Gold คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ใบสมัครทุน UTCC Gold คลิกที่นี่ 

           – Website :   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คลิกที่นี่  

           – สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ โทร. 02-697-6604-5

 

P'Dome