โพสเมื่อ 23/06/2014 เวลา 8:45 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 5424

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2557

 

 โค้ด 3_8_4

(ภาพจาก http://www.mfu.ac.th/school/agro2012/sites/default/files/images/Slide1.JPG )

 
          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับ ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร

 

ศอบต 4

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ศอบต

 

วิธีการรับสมัคร

ศอบต 2

 

เกณฑ์การคัดเลือก

ศอบต 3

 

กลุ่มมหาวิทยาลัยที่รับเข้าศึกษา

           - มหาวิทยาลัยรัฐ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

           - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ มหาวิทยาลัยเอกชน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           -  ดาวน์โหลด ใบสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2557  คลิกที่นี่

           -  Website : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คลิกที่นี่

 

 

P'Dome