โพสเมื่อ 09/09/2016 เวลา 10:37 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2238

ค่าย TUE FREE ครั้งที่ 31 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ค่าย TUE FREE ครั้งที่ 31 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ค่าย TUE FREE ครั้งที่ 23 ชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดทำขึ้นเพื่อให้น้องๆได้รับความรู้ในวิชา ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(PAT3) ซึ่งจัดติวโดยพี่ ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรลาดกระบัง เพื่อใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย และภายในค่ายยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมาย ที่สำคัญค่ายนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย 

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร : วันนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม 2559

วันจัดค่าย : วันที่ 8-12 ธันวาคม 2559 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร คลิกที่นี่   

            – Facebook : ค่าย TUE FREE ครั้งที่ 31 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คลิกที่นี่ 

 

P'Dome