โพสเมื่อ 07/03/2016 เวลา 7:11 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 352098

การรับสมัครสอบ ข้อสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

13310429_563203963849442_5888978729389004049_n

 

 

TU-STAR คืออะไร

 

13312617_563203970516108_5667362301153362199_n

 

           TU-STAR เป็น ข้อสอบ ที่จะนำไปใช้เป็น องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ในการสมัครเข้าศึกษาผ่าน โครงการรับตรง ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เช่น โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  , โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น 

           TU-STAR  ดำเนินการ รับสมัครและจัดการทดสอบ โดย ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

           TU-STAR ไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนั้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้

           ผลคะแนนสอบ  TU-STAR มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่สอบ

 

 

TU-STAR ประกอบด้วยข้อสอบอะไรบ้าง?

 

13256064_563204043849434_1242009828767833035_n

13260296_563204047182767_2222311115119011434_n

การรับสมัครสอบ ข้อสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

13325546_563204123849426_666519591224208096_n

 

 

 

กำหนดการสอบ TU-STAR 

 

13321770_563204663849372_1619078320980378140_n

 

           หมายเหตุ

           – ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้ง ยกเลิกการจัดสอบ TU-STAR ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เนื่องจากตรงกับวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

           – ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งข้อมูลอัปเดท ณ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ยกเลิกการจัดสอบ TU STAR เพิ่มอีก 3 ครั้ง

 

13654245_581705678665937_1916361666829139300_n

 

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายให้การรับเข้าสำหรับปีการศึกษา 2560 ผ่าน โครงการรับตรของคณะที่ใช้ TU STAR ให้ดำเนินการรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 และดำเนินกระบวนการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559

            การสอบ TU STAR เพื่อนำผลคะแนนไปใช้สำหรับการพิจารณารับเข้าสำหรับปีการศึกษา 2560 จึงควรสิ้นสุดภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อให้นักเรียนสามารถทราบผลคะแนน TU STAR ก่อนการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในคณะใดคณะหนึ่งที่นักเรียนสนใจ

           ดังนั้น จึงขอยกเลิกการจัดสอบ TU-STAR ดังต่อไปนี้

          – ครั้งที่ 6/2559 (อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559)

          – ครั้งที่ 1/2560 (อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560)

          – ครั้งที่ 2/2560 (อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560)

            นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบเชียงใหม่ โดยย้ายจากการสอบในครั้งที่ 5/2559 (อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559) มาเป็นการสอบในครั้งที่ 4/2559 (อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559) เพื่อให้การสอบในภูมิภาคต่างๆ แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออภัยสำหรับการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงสนามสอบดังกล่าวข้างต้น

           – ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งข้อมูลอัปเดท ณ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง เลื่อนวันสอบ TU-STAR ครั้งที่ 5/2559 จากเดิม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เป็น วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

 

CpU71rOVYAAo746

 

           – ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งข้อมูลอัปเดท ณ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง วิชาเฉพาะ 316 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม เพิ่มรอบสอบใน TU-STAR ครั้งที่ 5/2559 

14520604_619312064905298_752655015928416012_n

 

 

 

เมนูข้อสอบ TU-STAR ทั้งหมด (ข้อมูลอัปเดท ณ 3 ตุลาคม 2559)

 

13339577_565744790262026_6761914053360816967_n

 

 

 

เมนูข้อสอบ TU-STAR ที่แต่ละ คณะ/สาขา ใช้ (ข้อมูลอัปเดท ณ 3 ตุลาคม 2559)

 

13606986_582068415296330_651047894207703608_n

13627113_582068488629656_8682987567514371314_n

13654236_582068555296316_3565509835304096528_n

13645134_582068581962980_3799297138239722768_n

13645289_582068608629644_3726359116480938308_n

13606531_582068618629643_7008898424529355738_n

13654141_582068635296308_1757478984155131803_n

13680935_582068668629638_3555918640153270651_n

13627227_582068691962969_949613563269743139_n

14495499_618955461607625_2811259064340222000_n

14522904_618955468274291_6686997878800295127_n

13658917_582068768629628_5580226300173845938_n

13692605_582068808629624_2631871138517064343_n

13619918_582068845296287_4907988756306313903_n

13700196_582068861962952_3031908208170914362_n

13707612_582068875296284_8775756654762797916_n

 

           หมายเหตุ

           – การสมัครสอบ TU-STAR กับศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามปฏิทินการจัดสอบ แต่การนำ คะแนน TU-STAR  ไปใช้เป็น องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ใน โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะเปิดรับโดย งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 แต่ละ คณะ/สาขา จะกำหนด คะแนน TU-STAR ครั้งที่ใช้ เป็น องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก โดย คณะ/สาขา ที่กำหนดให้ใช้ คะแนน TU-STAR  ได้หลายครั้ง จะนำคะแนน TU-STAR ครั้งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด ไปใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           – วิชาเฉพาะ จะเปิดรับสมัครสอบในครั้งที่มีการจัดสอบเท่านั้น เช่น วิชา 303 ความถนัดทางรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบในครั้งที่ 4/2559 เท่านั้น , วิชา 305 ความถนัดทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบในครั้งที่ 4/2559 เท่านั้น , วิชา 316 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบในครั้งที่ 4/2559 และ ครั้งที่ 5/2559 เท่านั้น , วิชา 401 ภาษาฝรั่งเศส เปิดรับสมัครสอบในครั้งที่ 3/2559 และ ครั้งที่ 4/2559 เท่านั้น

 

 

การใช้คะแนน TU-STAR แต่ละเมนูข้อสอบ

           – เมนูข้อสอบ STAR 00

การรับสมัครสอบ ข้อสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

           – เมนูข้อสอบ STAR 01 สามารถใช้กับทุกคณะที่ใช้ STAR 00 ได้

การรับสมัครสอบ ข้อสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

           – เมนูข้อสอบ STAR 02 สามารถใช้กับทุกคณะที่ใช้ STAR 00 ได้

การรับสมัครสอบ ข้อสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

           – เมนูข้อสอบ STAR 03 สามารถใช้กับทุกคณะที่ใช้ STAR 00 ได้

การรับสมัครสอบ ข้อสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

           – เมนูข้อสอบ STAR 05 สามารถใช้กับทุกคณะที่ใช้ STAR 00 , STAR 03 และ STAR 04 ได้

การรับสมัครสอบ ข้อสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

           – เมนูข้อสอบ STAR 07 สามารถใช้กับทุกคณะที่ใช้ STAR 00 , STAR 02 และ STAR 06 ได้

การรับสมัครสอบ ข้อสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

ขั้นตอนสมัครสอบ TU-STAR

            ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์การรับสมัครที่ www.TUSTAR.tu.ac.th 

            ขั้นตอนที่ 2 กดลงทะเบียน (การลงทะเบียน ทำได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป) และกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก 

 

13323746_565421340294371_9113170623450072157_o

13307209_565421343627704_6493072016526438563_n

13317085_565421346961037_3497544176743698407_o

13346143_565421390294366_3292441365358718238_o

 

            ขั้นตอนที่ 3 เข้าสู่ระบบ

 

13308621_565421396961032_6705118445429128895_o

13340202_565421393627699_5005112024475592346_o

 

            ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนูสอบ

            ขั้นตอนที่ 5 เลือกสนามสอบ

 

13340306_565421446961027_3421844704364181830_o

13323753_565421443627694_6964753992423358242_o

 

            ขั้นตอนที่ 6 พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมและชำระเงิน

 

13323176_565421453627693_405116707830610379_o

 

            ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินได้ ภายใน 3 วันทำการหลังการชำระเงิน

            ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ

            ขั้นตอนที่ 9 การประกาศผลคะแนนสอบ ตรวจผลคะแนนสอบ ได้ที่ www.TUSTAR.tu.ac.th 

 

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้สนใจสมัครสอบ TU-STAR

            เนื่องจากขณะนี้ระบบรับสมัครสอบของการสอบ TU-STAR กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการซึ่งพร้อมจะเปิดใช้งานได้ในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น ศูนย์ทดสอบฯ จึงมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ TU-STAR ดังนี้

           สิ่งที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนระบบสมัครสอบ TU-STAR

           1. ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง (ลักษณะเดียวกับภาพถ่ายติดบัตร)

           2. ไฟล์ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (เห็นข้อมูลในบัตรชัดเจน) และระบุข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครสอบ

 

13346877_565721510264354_4422636073613334185_n

 

 

 

           ทั้งนี้ ภาพถ่ายทั้ง 2 และข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนในระบบ หากตรวจพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ หรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ศูนย์ทดสอบฯ จะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาส่อไปในทางทุจจริต ซึ่งหากตรวจพบในระหว่างการสอบจะถูกระงับการสอบทันที หรือผลสอบเป็นโมฆะ รวมถึงอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งต่อๆ ไป จึงขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้เข้าสอบเอง

         

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

 1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม เหมาะสมกับสถานที่ หากศูนย์ทดสอบฯ พิจารณาว่าการแต่งกายของผู้เข้าสอบขัดกับข้อปฏิบัติดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
 2. ผู้เข้าสอบต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีสภาพสมบูรณ์และยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง มาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด กรณีไม่มีบัตรประชาชนมาแสดงผู้สมัครสอบต้องติดต่อขอทำบัตรสอบชั่วคราวได้ที่ห้องทำบัตรสอบชั่วคราวของสนามสอบนั้นๆ โดยกำหนดให้ต้องส่งเอกสารแสดงตน(สำเนาบัตรประชาชน) และ หนังสือรับรองจากครูประจำชั้นหรือผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมประทับตราโรงเรียน ส่งเอกสารดังกล่าวมาทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ภายใน 5 วันทำการหากพ้นกำหนดกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการตรวจ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องมีเอกสารมาแสดงต่อกรรมการก่อนเข้าห้องสอบด้วย มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ หรือมาผิดสนามสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 4. อุปกรณ์การสอบที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบและวางไว้บนโต๊ะสอบได้คือ
  ก. ดินสอ 2B จำนวนไม่เกิน 3 แท่ง
  ข. ยางลบดินสอ จำนวน  1 ก้อน
  ค. กบเหลาดินสอพกพา จำนวน 1 อัน

  ง. บัตรประชาชน
 5. ไม่อนุญาตให้วางสิ่งใดนอกเหนือจากอุปกรณ์ตามข้อ 4 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใส่เครื่องประดับต่างๆ เช่น ต่างหู สร้อยคอ กำไร แหวน เข้าห้องสอบ ส่วนกระเป๋าสัมภาระและสิ่งของอื่นๆ ต้องวางไว้ใต้เก้าอี้สอบเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะถือว่าผู้เข้าสอบมีเจตนาทุจริตในการสอบ จะถูกยุติการสอบทันที การสอบถือเป็นโมฆะและอาจพิจารณาตัดสิทธิการสอบครั้งต่อๆ ไปด้วย โดยศูนย์ทดสอบฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของและไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของสิ่งของในทุกกรณี
 6.  ผู้เข้าสอบต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และวางไว้ใต้เก้าอี้ให้กรรมการคุมสอบเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาในการสอบ หากพบว่าโทรศัพท์มือถือดังหรือสั่น หรือเป็นเสียงตั้งปลุกก็ตาม ผู้เข้าสอบจะถูกยุติการสอบในทันที และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
 7. เมื่อเข้าห้องสอบแล้วผู้เข้าสอบจะต้องนั่งที่นั่งสอบของตนเอง ห้ามเดินไปที่อื่น หรือพูดคุยกับผู้เข้าสอบคนอื่น
 8. ผู้เข้าสอบต้องวางบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางไว้บนโต๊ะสอบเพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบ หากพบว่าข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับเอกสารที่นำมาแสดง ผู้เข้าสอบจะต้องติดต่อกองอำนวยการเพื่อออกเอกสารยืนยันความถูกต้อง โดยไม่ต่อเวลาในการทำข้อสอบชุดนั้นๆ
 9. ไม่อนุญาตให้เปิดหรือทำข้อสอบจนกว่าจะได้ยินประกาศให้เริ่มทำข้อสอบจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น และต้องทำข้อสอบเฉพาะส่วนตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากฝ่าฝืนจะต้องยุติการสอบในทันที และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
 10. ผู้เข้าสอบต้องอ่านข้อปฏิบัติในการสอบที่หน้าปกข้อสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 11. การระบายคำตอบหรือเขียนตอบ จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน ศูนย์ทดสอบฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลการตรวจคำตอบ
 12. หากผู้เข้าสอบนั่งสอบผิดที่และเริ่มทำข้อสอบแล้ว จะถือว่าทุจริตในการสอบ และจะต้องยุติการสอบในทันที และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
 13. หากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือมีเหตุให้สงสัยว่าทุจริต กรรมการคุมสอบมีสิทธิขอตรวจค้นร่างกายผู้เข้าสอบ
 14. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีจำเป็นเท่านั้น
 15. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบในทุกกรณี

           ข้อห้ามดังกล่าว เป็นการป้องกันการทุจริตและให้การสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรมสำหรับผู้เข้าสอบทุกคน จึงขอความร่วมมือผู้เข้าสอบโปรดให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น

 

14492337_616225231880648_9012627352616312003_n

 

 

 

           การแต่งกาย

           – ชุดนักเรียน หรือ ชุดนักศึกษา หากเป็นโรงเรียนที่ไม่มีชุดดังกล่าว ขอให้แต่งกายในชุดสุภาพเท่านั้น

           หากกรรมการพิจารณาว่าเป็นชุดไม่สุภาพจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 

 

ช่องทางรับข้อมูล TU-STAR

            – Website :  www.TUSTAR.tu.ac.th 

            – Facebook : www.facebook.com/TUSTAR.Thammasat/

            – ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร : 0-2613-2199, 0-2224-9730, 0-2226-4511

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – การสมัครสอบ TU-STAR ไม่ใช่ การสมัคร โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

              การสมัครสอบ TU-STAR  กับศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเพียง การสมัครเพื่อให้มีองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก สำหรับนำไปใช้ใน การสมัคร เลือก คณะ/สาขา ของ โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะเปิดรับโดย งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559

             การสมัครสอบ TU-STAR กับศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ไม่กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร แต่ การสมัคร เลือก คณะ/สาขา ของ โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะเปิดรับโดย งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ดูตัวอย่าง คุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขา คลิกที่นี่

13516617_802333349867764_6124830031202364211_n

13516284_802333346534431_6773700735983679924_n

13466197_802333376534428_3585558191637130668_n

13537749_802333379867761_1671955505358256103_n

13510938_802333383201094_4012239557429828377_n

13507229_802333439867755_8675058750404802216_n

 

           – โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ได้เปิดรับทั่วประเทศ มีการกำหนดคุณสมบัติภูมิลำเนาของผู้สมัคร และมีการกำหนดคุณสมบัติสถานศึกษาของผู้สมัคร ดังนั้น แม้ผู้สมัครจะสมัครสอบและมีคะแนน TU-STAR ชุดข้อสอบ STAR 05 แต่อาจไม่สามารถสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ถ้าขาดคุณสมบัติดังกล่าว ดู คุณสมบัติผู้สมัคร โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

             การสมัครสอบ TU-STAR กับศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในแต่ละครั้งที่เปิดรับสมัครและเปิดสอบ ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ชุดข้อสอบ แต่ทั้งนี้เนื่องจากมีการเปิดสอบมากกว่า 1 ครั้ง ในแต่ละครั้งที่เปิดรับสมัครและเปิดสอบ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบคนละชุดข้อสอบกันได้ เช่น ครั้งที่ 1/2559 สมัครสอบ ชุดข้อสอบ STAR 02 แต่ ครั้งที่ 2/2559 ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนไปสมัคร ชุดข้อสอบ STAR 05 ก็ได้ ทำให้ผู้สมัครสามารถมีคะแนน TU-STAR ได้มากกว่า 1 ชุดข้อสอบ แต่อย่างไรก็ตาม การสมัคร เลือก คณะ/สาขา ของ โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะเปิดรับโดย งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขา

 

            – ค่าน้ำหนักและองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ของแต่ละ คณะ/สาขา ใน โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะเปิดรับโดย งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 คลิกที่นี่ (ประกาศล่าสุด ฉบับที่ 3)

 

การรับสมัครสอบ ข้อสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

การรับสมัครสอบ ข้อสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 การรับสมัครสอบ ข้อสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

การรับสมัครสอบ ข้อสอบ TU-STAR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

            – คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับผ่าน โครงการรับตรง และดำเนินการคัดเลือกเองโดยคณะตามปกติ ไม่ใช้ข้อสอบ TU-STAR ในการคัดเลือก

            – คณะเภสัชศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ไม่เปิดรับผ่าน โครงการรับตรง เปิดรับผ่านระบบแอดมิชชัน 

 

P'Dome