โพสเมื่อ 03/01/2018 เวลา 2:54 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 12062

การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบ วิชาเฉพาะ เพื่อใช้เป็น องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก สำหรับการสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 และ รอบที่ 5 ดังนี้

 

กำหนดการรับสมัคร

           - รับสมัคร: วันที่ 15-31 มกราคม 2561

           - ชำระเงินค่าสมัคร: วันที่ 15 มกราคม 2561 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ค่าสมัคร

           - หลักสูตรภาษาไทย รายวิชาละ 300 บาท

           - หลักสูตรภาษาต่างประเทศ รายวิชาละ 500 บาท

           - วิชาเฉพาะปฏิบัติ  รายวิชาละ 500 บาท

 

รายวิชาเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขา และกำหนดการจัดสอบ

 

วิชาเฉพาะ มธ. 1

วิชาเฉพาะ มธ. 2

วิชาเฉพาะ มธ. 3

วิชาเฉพาะ มธ. 4

วิชาเฉพาะ มธ. 5

วิชาเฉพาะ มธ. 6

วิชาเฉพาะ มธ. 7

วิชาเฉพาะ มธ. 8

วิชาเฉพาะ มธ. 9

วิชาเฉพาะ มธ. 10

วิชาเฉพาะ มธ. 11

 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - ดู เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - ดู เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

 

  

P'Dome