โพสเมื่อ 09/04/2018 เวลา 4:34 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1494

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

           เปิดรับ 10 คณะ รวม 731 คน

           – คณะวิทยาศาสตร์

           – คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

           – คณะพยาบาลศาสตร์

           – คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

           – คณะนิติศาสตร์

           – คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

           – คณะศึกษาศาสตร์

           – คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

           – คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ไม่รับวุฒิเทียบเท่า

           – กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น คณะ/สาขาวิชาที่กำหนดเพิ่มเติม

           – กำหนด แผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) เท่านั้น

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

           – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561  ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ (อัปเดต ณ วันที่ 9 เมษายน 2561)

           – Website : ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ คลิกที่นี่

           – Website : TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome