โพสเมื่อ 14/04/2018 เวลา 7:36 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1673

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

จำนวนที่รับ

          - เปิดรับ 10 คณะ รวม 731  คน

             คณะวิทยาศาสตร์ 

             คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

             คณะพยาบาลศาสตร์

             คณะวิศวกรรมศาสตร์

             คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

             คณะนิติศาสตร์ 

             คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

             คณะศึกษาศาสตร์

             คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

             คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - รับ นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ไม่รับวุฒิเทียบเท่า

           - กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น คณะ/สาขาวิชาที่กำหนดเพิ่มเติม

           - กำหนด แผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) เท่านั้น

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่  (อัปเดต ณ วันที่ 9 เมษายน 2561)

            - Website : ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ คลิกที่นี่

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome