โพสเมื่อ 11/07/2017 เวลา 3:01 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2387

กระทรวงศึกษาธิการเผย 10 อันดับ สถาบันการศึกษาที่สอบติดครูผู้ช่วยและครูคืนถิ่น ปี 2560

 

 

           วันนี้(11 กรกฎาคม 2560) ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี  รายงานว่า ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู ที่มีจำนวนผู้สอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 และ 10 อันดับสูงสุดที่มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 (กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559)

          ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า ข้อมูลจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู ที่มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ดังนี้

 

ครูผู้ช่วย

ภาพจาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี : http://www.moe.go.th/websm/2017/jul/358.html

 

 

           นอกจากนี้ จากข้อมูล ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 (กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559) จากจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก 3,792 คน โดย 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาสอบเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 ได้มากที่สุด คือ

 

ครูคืนถิ่น

ภาพจาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี : http://www.moe.go.th/websm/2017/jul/358.html

 

 

         อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู ที่มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 จัดอันดับโดยอาศัย จำนวนนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีทั้งหมด ซึ่งทำให้ สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูที่ผลิตบัณฑิตได้จำนวนมาก มีโอกาสติดอันดับสูงกว่า สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูที่ผลิตบัณฑิตได้จำนวนน้อยกว่า นอกจากนี้เห็นว่าควรจัดอันดับโดยอาศัย จำนวนผู้ที่ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในรอบแรกเท่านั้น จะเป็นตัวสะท้อนศักยภาพผลการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูได้ดีกว่า

 

 

P'Dome