โพสเมื่อ 26/04/2015 เวลา 4:01 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 129752

กำหนดการ GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ , ONET และแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

กำหนดการ GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ , ONET และแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 

 

            วันนี้ (26 เมษายน 2558) ใน การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการ ( ภาพประกอบการแถลงข่าว ภาพที่ 1 คลิกที่นี่  และ ภาพประกอบการแถลงข่าว ภาพที่ 2 คลิกที่นี่ ) เรื่อง ตารางกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ประกอบด้วย กำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบ GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ , ONET  กำหนดการเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 และ กำหนดการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้

 

 

GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

            – รับสมัคร : 1-20 กันยายน 2558

            – สอบ : 29 ตุลาคม 2558 – 1 พฤศจิกายน 2558 (ดู ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 คลิกที่นี่)

            – ประกาศผล : 12 มกราคม 2559

 

 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

            – รับสมัคร : 1-20 ตุลาคม 2558

            – สอบ : 26-27 ธันวาคม 2558 (ดู ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่)

            – ประกาศผล : 8 กุมภาพันธ์ 2559

 

ONET ประจำปีการศึกษา 2558

            – รับสมัคร : สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนดำเนินการสมัครกับ สทศ. ให้

            – สอบ : 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 (ดู ตารางสอบ ONET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่)

            – ประกาศผล : 21 มีนาคม 2559

 

GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559

            – รับสมัคร : 6-25 มกราคม 2559

            – สอบ : 5-8 มีนาคม 2559 (ดู ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 คลิกที่นี่)

            – ประกาศผล : 12 เมษายน 2559

 

เคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559

          – ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 : 26-29 เมษายน 2559

 

แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ( ดู ปฎิทินแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ )

            – จำหน่ายระเบียบการคัดเลือก : 6-17 พฤษภาคม 2559

            – รับสมัคร : 10-17 พฤษภาคม 2559

            – ชำระเงินค่าสมัคร : 10-19 พฤษภาคม 2559

            – ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก : 24-25 พฤษภาคม 2559

            – ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : 5 มิถุนายน 2559

            – สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : 14-17 มิถุนายน 2559

            – ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 1 กรกฎาคม 2559

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – รับตรง/สอบตรง/โควตา มหาวิทยาลัยต่างๆ จะใช้องค์ประกอบคะแนนใดบ้าง เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ให้ติดตามจาก ประกาศ/ระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง อีกครั้ง

            – ทำความรู้จัก “ระบบรับตรงร่วมกัน” ปีการศึกษา 2559 และ ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

            – ทปอ. ปรับสัดส่วนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – เริ่มปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการ และ สทศ. ยืนยัน สทศ. ลดสอบ ONET เหลือ 5 กลุ่มสาระ อีก 3 กลุ่มสาระให้โรงเรียนจัดสอบ คลิกที่นี่

 

P'Dome