โพสเมื่อ 19/06/2016 เวลา 1:11 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 42506

ปฎิทิน GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ , O-NET , กสพท , เคลียริ่งเฮาส์ และแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

ปฎิทิน GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ , O-NET , กสพท  , เคลียริ่งเฮาส์ และแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

          วันนี้(วันที่ 19 มิถุนายน 2559) พี่โดม เดินทางไปร่วมรายงานข่าว การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช  

          ผศ.ดร.พงษ์อินทร รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) หรือ แอดมิชชันฟอรัม แถลงอย่างเป็นทางการ เรื่อง ตารางกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  มีรายละเอียดดังนี้

 

กสพท ปีการศึกษา 2560

          –  รับสมัคร : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559

          –  สอบวิชาเฉพาะ  : วันที่  5 พฤศจิกายน 2559

          –  ประกาศผลคะแนนวิชาเฉพาะ : วันที่ 19 ธันวาคม 2559

          –  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : วันที่ 14 มีนาคม 2560

          –  สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : วันที่ 20-24 มีนาคม 2560

 

GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

          –  รับสมัคร : วันที่ 10-29 สิงหาคม 2559

          –  สอบ : วันที่ 29 ตุลาคม 2559 – 1 พฤศจิกายน 2559

          –  ประกาศผล : วันที่ 15 ธันวาคม 2559

 

 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560

          –  รับสมัคร : วันที่ 5-24 ตุลาคม 2559

          –  สอบ : วันที่ 24-25 ธันวาคม 2559

          –  ประกาศผล : วันที่ 25 มกราคม 2560

 

O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

          –  รับสมัคร : สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนดำเนินการสมัครกับ สทศ. ให้

          –  สอบ : วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560

          –  ประกาศผล : วันที่ 20 มีนาคม 2560

 

GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

          –  รับสมัคร : วันที่ 7-26 ธันวาคม 2559

          –  สอบ : วันที่ 11-14 มีนาคม 2560

          –  ประกาศผล : วันที่ 20 เมษายน 2560

 

เคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

          – ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 : 25-28 เมษายน 2560

 

แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

          – จำหน่ายระเบียบการคัดเลือก : วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2560

          – รับสมัคร : วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560

          – ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2560

          – ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก : วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560

          – ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 15 มิถุนายน 2560

          – สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 23-26 มิถุนายน 2560

          – ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

 

 

P'Dome