โพสเมื่อ 06/09/2017 เวลา 4:20 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 8682

10 มหาวิทยาลัยของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018)

 

10 มหาวิทยาลัยของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018)

 

          วันนี้ 6 กันยายน 2560 ตามเวลาในประเทศไทย  Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ซึ่งนับเป็นปีที่ 14 ติดต่อกันแล้วที่ Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004

 

             โดยการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในปีนี้ ของ Times Higher Education หรือ THE  จัดอันดับมากกว่า 1,000 อันดับ (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จัดเพียง 980 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก) จากทั้งหมด 77 ประเทศทั่วโลก

 

          สำหรับ 10 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ได้แก่

อันดับมหาวิทยาลัยโลก 2018

https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-world 

 

          ด้าน มหาวิทยาลัยของไทย ในปีนี้ มีจำนวน 10 มหาวิทยาลัย ที่ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ได้แก่

         มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) และในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงเป็น มหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับที่ดีที่สุด คือ ติดเข้ามาใน อันดับ 501-600 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800 นับเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800  นับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้ว ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เคยติด อันดับ 601-800 ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 และ 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016 , 2016-2017) , อันดับ 351-400 ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2014-2015 (Times Higher Education World University Rankings 2014-2015 , เคยติด อันดับ 301-351 ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2013-2014 (Times Higher Education World University Rankings 2013-2014) และเคยติด อันดับ 351-400 ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2012-2013 (Times Higher Education World University Rankings 2012-2013

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800 นับเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)  ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings)

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ติดเข้ามาใน อันดับ 801-1000 นับเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) เคยติด อันดับ 601-800 ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017)

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) ติดเข้ามาใน อันดับ 801-1000 นับเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันแล้ว ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) 

           มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) ติดเข้ามาใน อันดับ 801-1000 นับเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings)

           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ติดเข้ามาใน อันดับ 801-1000 นับเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันแล้ว ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings)

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ติดเข้ามาใน อันดับ 801-1000 นับเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings)

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ติดเข้ามาใน อันดับ 1001+ นับเป็นครั้งแรก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)  ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ

           ภาพรวม มหาวิทยาลัยของไทย ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018(Times Higher Education World University Rankings 2018) คือ จำนวนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเพิ่มขึ้น จากเดิมในปีที่ผ่านมา ติดอันดับ 9 มหาวิทยาลัย ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัย

 

           สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับ (methodology) ของ Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ที่ใช้ใน การอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018(Times Higher Education World University Rankings 2018) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ

the-world-university-rankings-2016-2017-methodology-small

 

(ภาพจาก World University Rankings 2018 methodology)

 

          1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
          2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
 
          3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
 
          4. International outlook: staff, students,, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
 
          5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

 

           ดูรายละเอียดการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ของ Times Higher Education หรือ THE คลิกที่นี่

 

P'Dome