โพสเมื่อ 22/09/2016 เวลา 3:25 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 5298

9 มหาวิทยาลัยของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017)

 

9 มหาวิทยาลัยของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017)

 

             ล่าสุด! วันนี้ (22 กันยายน 2559) เวลา 03.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) ซึ่งนับเป็นปีที่ 13 ติดต่อกันแล้วที่ Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004

 

             โดยการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในปีนี้ ของ Times Higher Education หรือ THE  จัดอันดับมากถึง 980 อันดับ (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จัดเพียง 800 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก) จากทั้งหมด 79 ประเทศทั่วโลก 

cs36znnwiaayrng

 ( ภาพจาก  https://twitter.com/THEworldunirank/status/778670281216827392/photo/1 )

 

          สำหรับ 10 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) ได้แก่

world-university-rankings-2016-2017

( ภาพจาก World University Rankings 2016-2017: results announced )

 

             ด้าน มหาวิทยาลัยของไทย ในปีนี้ มีจำนวน 9 มหาวิทยาลัย ที่ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) ได้แก่

cs36znnwiaayrng-2

 

           มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) และในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงเป็น มหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับที่ดีที่สุด คือ ติดเข้ามาใน อันดับ 501-600 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

 

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a5-the

 

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800 นับเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันแล้ว ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) 

 

%e0%b8%a1%e0%b8%8a-the

 

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800 นับเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันแล้ว ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) 

 

%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%b2-the

 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800  นับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันแล้ว ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เคยติด อันดับ 601-800 ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016 , อันดับ 351-400 ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2014-2015 (Times Higher Education World University Rankings 2014-2015 , เคยติด อันดับ 301-351 ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2013-2014 (Times Higher Education World University Rankings 2013-2014) และเคยติด อันดับ 351-400 ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2012-2013 (Times Higher Education World University Rankings 2012-2013

            โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ยังติดอันดับ 75 ในด้าน Industry income รายได้ทางอุตสาหกรรม โดยวัดจาก นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

 

%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%98-the

 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800 นับเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันแล้ว ที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)  ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings)

 

%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%aa-the

 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) ติดเข้ามาใน อันดับ 801+ นับเป็นครั้งแรก ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ

 

%e0%b8%a1%e0%b8%81-the

 

           มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) จากเดิมเคยติด อันดับ 601-800 ในปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้ติดเข้ามาใน อันดับ 801+ 

 

%e0%b8%a1%e0%b8%82-the

 

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ติดเข้ามาใน อันดับ 801+ นับเป็นครั้งแรก ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)  ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ 

         โดยในปีนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ยังติดอันดับ 67 ในด้าน Industry income รายได้ทางอุตสาหกรรม โดยวัดจาก นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

 

%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%a5-the

 

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) จากเดิมเคยติด อันดับ 601-800 ในปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้ติดเข้ามาใน อันดับ 801+ 

 

 %e0%b8%a1%e0%b8%ad-the

 

          ภาพรวม มหาวิทยาลัยของไทย ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) คือ จำนวนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเพิ่มขึ้น จากเดิมในปีที่ผ่านมา ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัย ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น ติดอันดับ 9 มหาวิทยาลัย

 

9 มหาวิทยาลัยของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017)

 

          สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับ (methodology) ของ Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ที่ใช้ใน การอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ

the-world-university-rankings-2016-2017-methodology-small

 

(ภาพจาก World University Rankings 2016-2017 methodology)

 

          1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
          2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
 
          3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
 
          4. International outlook: staff, students,, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
 
          5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

 

           ดูรายละเอียดการจัดอันดับ 980 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) ของ Times Higher Education หรือ THE คลิกที่นี่ 

 

P'Dome