โพสเมื่อ 01/10/2015 เวลา 4:24 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 53519

7 มหาวิทยาลัยของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016)

 

7 มหาวิทยาลัยของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016)

 

           ล่าสุด! วันนี้ (1 ตุลาคม 2558) เวลา 03.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผล การอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016) ซึ่งนับเป็นปีที่ 12 ติดต่อกันแล้วที่ Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004

 

          โดยการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในปีนี้ ของ Times Higher Education หรือ THE  จัดอันดับมากถึง 800 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จัดเพียง 400 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เท่านั้น

map

 

          สำหรับ 10 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016) ได้แก่

 

wur-2015-2016-top-10

( ภาพจาก World University Rankings 2015-2016: results announced )

 

           อันดับ 1 California Institute of Technology (Caltech) (ครองแชมป์เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2011 )

           อันดับ 2 University of Oxford (ขึ้นจากอันดับ 3 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 3 Stanford University (ขึ้นจากอันดับ 4 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 4 University of Cambridge (ขึ้นจากอันดับ 5 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 5 Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ขึ้นจากอันดับ 6 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 6 Harvard University (ตกจากอันดับ 2 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 7 Princeton University (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)

           อันดับ 8  Imperial College London (ขึ้นจากอันดับ 9 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 9 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ขึ้นจากอันดับ 13 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 10 University of Chicago (ขึ้นจากอันดับ 11 ในปีที่แล้ว)

 

          ด้าน มหาวิทยาลัยของไทย ในปีนี้ มีจำนวน 7 มหาวิทยาลัย ที่ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016) ได้แก่

 

FireShot Capture 24 - World University Rankings I Times High_ - https___www.timeshighereducation.c

 

           มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) หลังจากที่เคยติดอันดับครั้งล่าสุด ตั้งแต่ปี 2012  และ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น มหาวิทยาลัยของไทย ที่ติดอันดับที่ดีที่สุดในปีนี้ คือ ติดเข้ามาใน อันดับ 501-600

มหิดล THE

 

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800 นับเป็นครั้งแรก ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ

มช THE

 

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800 นับเป็นครั้งแรก ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ

จุฬา THE

 

           มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800 นับเป็นครั้งแรก ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ

มข THE

 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800  นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เคยติด อันดับ 351-400 ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2014-2015 (Times Higher Education World University Rankings 2014-2015 , เคยติด อันดับ 301-351 ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2013-2014 (Times Higher Education World University Rankings 2013-2014) และเคยติด อันดับ 351-400 ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2012-2013 (Times Higher Education World University Rankings 2012-2013

มจธ THE

 

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800 นับเป็นครั้งแรก ที่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ

มอ THE

 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ติดเข้ามาใน อันดับ 601-800 นับเป็นครั้งแรก ที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ

มทส THE

 

          สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับ (methodology) ของ Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ที่ใช้ใน การอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ

          1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
          2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
          3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
          4. International outlook: staff, students,, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
          5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

 

           ดูรายละเอียดการจัดอันดับ 800 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016) ของ Times Higher Education หรือ THE คลิกที่นี่

 

P'Dome