โพสเมื่อ 03/12/2015 เวลา 2:21 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 7908

7 มหาวิทยาลัยของไทย ติด 200 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2016 (BRICS & Emerging Economies Rankings 2016)

 

7 มหาวิทยาลัยของไทย ติด 200 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2016 (BRICS & Emerging Economies Rankings 2016)

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2016 (Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2016)

            ล่าสุด! วันนี้ (วันที่ 3 ธันวาคม 2558) เวลา 03.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผล การจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2016 (BRICS & Emerging Economies Rankings 2016) โดย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในปีนี้ ของ Times Higher Education หรือ THE ได้เพิ่มการจัดอันดับทั้งหมดเป็น 200 อันดับมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่จัดเพียง 100 อันดับมหาวิทยาลัย และเพิ่มการจัดอันดับจากกลุ่มประเทศทั้งหมดเป็น 48 ประเทศ ได้แก่ 5 ประเทศในกลุ่มประเทศ BRICS หรือ กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย Brazil, Russia, India, China, South Africa และ 43 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging economies) ประกอบด้วย Bahrain ,Bangladesh ,Botsawana ,Bulgaria ,Chile ,Colombia ,Côte d’Ivoire ,Croatia ,Cyprus ,Czech Republic , Egypt , Estonia ,Ghana ,Greece ,Hungary, Indonesia, Jordan ,Kenya ,Lithuania ,Macedonia ,Malaysia ,Malta ,Muaritius , Mexico, Morocco , Nigeria ,Oman  , Pakistan ,Peru ,Philippines ,Poland ,Qatar ,Romania ,Serbia ,Slovakia ,Slovenia ,Sri Lanka ,Taiwan, Thailand ,Tunisia ,Turkey ,UAE  และ Vietnam

 

ตารางแสดงจำนวนมหาวิทยาลัยของแต่ละประเทศที่ติดอันดับ

            จากทั้งหมด 48 ประเทศที่สำรวจ ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยจาก 35 ประเทศติดใน 200 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2016 (BRICS & Emerging Economies Rankings 2016) ดังนี้

 

CVQEhNpUEAATy9N

(ภาพจาก Twitter : World Uni Rankings ‏@THEworldunirank  และ Twitter : Phil Baty ‏@Phil_Baty)

 
 

7 มหาวิทยาลัยของไทย ติด 200 อันดับ BRICS & Emerging Economies Rankings 2016

 

THE BRICS

 

            ในปีนี้ มี 7 มหาวิทยาลัยของไทย ติดใน 200 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2016 (BRICS & Emerging Economies Rankings 2016) ดังนี้

 

            อันดับที่ 54 มหาวิทยาลัยมหิดล (ขยับขึ้นจากอันดับ 63 ในปีที่ผ่านมา)
            อันดับที่ 90 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตกจากอันดับ 49 ในปีที่ผ่านมา)
            อันดับที่ 134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตกจากอันดับ 90 ในปีที่ผ่านมา)
            อันดับที่ 142 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่ติดอันดับในปีที่ผ่านมา)
            อันดับที่ 159 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ไม่ติดอันดับในปีที่ผ่านมา)
            อันดับที่ 171 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไม่ติดอันดับในปีที่ผ่านมา)
            อันดับที่ 188 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ไม่ติดอันดับในปีที่ผ่านมา)

 

            อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ถือว่าปีนี้ จำนวนมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับเพิ่มขึ้น โดยในปีที่แล้วมีเพียง 3 มหาวิทยาลัยของไทยเท่านั้นที่ติดอันดับ แต่เมื่อพิจารณาถึง อันดับที่ติด เป็นที่น่าสังเกตว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ขยับอันดับสูงขึ้น ในขณะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอันดับตกลง และน้องใหม่ที่น่าจับตามองในปีนี้คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาติดอันดับเป็นครั้งแรก ด้าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับมาติดอันดับอีกครั้งในปีนี้ หลังจากที่เคยติดอันดับครั้งล่าสุดเมื่อปี 2014

 
 

ระเบียบวิธีวิจัยของการจัดอันดับ BRICS & Emerging Economies Rankings 2016 วัด 5 ด้าน ด้วย 13 ตัวชี้วัดศักยภาพ 

 

CVQDetgUkAAlNFU
(ภาพจาก Twitter : World Uni Rankings ‏@THEworldunirank  )

 

             สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยของการจัดอันดับ ของ Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ที่ใช้ใน 200 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2016 (BRICS & Emerging Economies Rankings 2016) ยังคงมีหลักเกณฑ์คล้ายๆ กับ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016) ประกอบด้วย 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัดศักยภาพ คือ

 

             1. Teaching: The learning environment (30%) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลสำรวจด้านชื่อเสียง คุณภาพการสอน สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา
             2. Research: Volume, Income, Reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
             3. Citations: Research influence (20%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
             4. International outlook: Staff, Students and Research (10%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก อาจารย์ นักศึกษา งานวิจัยนานาชาติ และความร่วมมือกับต่างประเทศ
             5. Industry income: knowledge transfer (10%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

 

             ดูรายละเอียด 200 อันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2016 (BRICS & Emerging Economies Rankings 2016) ของ Times Higher Education หรือ THE คลิกที่นี่ 

 

P'Dome