โพสเมื่อ 07/02/2018 เวลา 7:25 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4645

10 มหาวิทยาลัยไทย ติด 350 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย Times Higher Education Asia University Rankings 2018

 

 10 มหาวิทยาลัยไทย ติด 350 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย Times Higher Education Asia University Rankings 2018

 

           ช่วงค่ำที่ผ่านมา (6 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 23.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย) Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย 2018 (Times Higher Education Asia University Rankings 2018

          โดยการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย 2018 (Times Higher Education Asia University Rankings 2018)  ในปีนี้ ของTimes Higher Education หรือ THE ประกอบด้วย 350 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย โดยมี 25 ประเทศที่ติดอันดับ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่จัดเพียง 300 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย จาก 24 ประเทศที่ติดอันดับ

 

10 อันดับแรก มหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย (Times Higher Education Asia University Rankings 2018

 

DVXNu0pXcAAzBnX

           อันดับ 1  National University of Singapore (NUS) จาก ประเทศสิงค์โปร์ 

           อันดับ 2 Tsinghua University จาก ประเทศจีน

           อันดับ 2 Peking University จาก ประเทศจีน

           อันดับ 4 The University of Hong Kong จากฮ่องกง (ประเทศจีน)

           อันดับ 5 Hong Kong University of Science and Technology จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน)

           อันดับ 5 Nanyang Technological University (NTU) จาก ประเทศสิงคโปร์

           อันดับ 7 Chinese University of  Hong Kong จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน)

           อันดับ 8 University of Tokyo จาก ประเทศญี่ปุ่น 

           อันดับ 9 Seoul National University จาก ประเทศเกาหลีใต้

           อันดับ 10 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) จาก ประเทศเกาหลีใต้

 

มหาวิทยาลัยจาก 25 ประเทศ ติด 350 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย 2018 (Times Higher Education Asia University Rankings 2018)

DVXTWSXVQAA1Hyr

         ในปีนี้ มี มหาวิทยาลัย จาก 25 ประเทศ ที่เข้ามาติดอันดับใน 350 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย 2018 (Times Higher Education Asia University Rankings 2018) ได้แก่ ญี่ปุ่น (89 มหาวิทยาลัย) จีน (63 มหาวิทยาลัย) อินเดีย (42 มหาวิทยาลัย) ไต้หวัน (31 มหาวิทยาลัย) เกาหลีใต้ (27 มหาวิทยาลัย) ตุรกี (22 มหาวิทยาลัย) อิหร่าน (18 มหาวิทยาลัย) ปากีสถาน (10 มหาวิทยาลัย) ไทย (10 มหาวิทยาลัย) มาเลเซีย (9 มหาวิทยาลัย) ฮ่องกง (6 มหาวิทยาลัย) อิสราเอล (6 มหาวิทยาลัย)  ซาอุดิอาระเบีย (5 มหาวิทยาลัย) อินโดนีเซีย (4 มหาวิทยาลัย) สหรัฐอาหรับเอมิเรต (4 มหาวิทยาลัย) จอร์แดน (3 มหาวิทยาลัย) สิงคโปร์ (2 มหาวิทยาลัย) บังคลาเทศ (1 มหาวิทยาลัย) คูเวต (1 มหาวิทยาลัย) เลบานอน (1 มหาวิทยาลัย) มาเก๊า (1 มหาวิทยาลัย) ฟิลิปปินส์ (1 มหาวิทยาลัย) โอมาน (1 มหาวิทยาลัย) กาตาร์ (1 มหาวิทยาลัย) ศรีลังกา (1 มหาวิทยาลัย) 

 
 

10 มหาวิทยาลัยไทย ติด 350 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย 2018 (Times Higher Education Asia University Rankings 2018)

          ในปีนี้ มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับเข้ามาใน 350 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย 2018 (Times Higher Education Asia University Rankings 2018) มีจำนวน 10 มหาวิทยาลัย เท่ากับในปีที่แล้ว ประกอบด้วย

           อันดับ 97 มหาวิทยาลัยมหิดล

           อันดับ 114 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

           อันดับ 164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           อันดับ 168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           อันดับ 201-250 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

           อันดับ 201-250 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

           อันดับ 251-300 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           อันดับ 251-300 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           อันดับ 251-300 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

          แม้ว่าในปีนี้ มหาวิทยาลัยของไทย ยังคงติดอันดับมากถึง 10 แห่งเหมือนในปีที่แล้ว แต่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทยกลับมีอันดับที่ตกลงจากปีที่ผ่านมา บทวิเคราะห์ของ Times Higher Education หรือ THE  กล่าวถึง ประเทศไทย ไว้ว่า “ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยได้คะแนนในส่วนของงานวิจัยลดลงจากในปีที่ผ่านมา”

 

 

ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับของ 350 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย 2018 (Times Higher Education Asia University Rankings 201813 ตัวชี้วัด ครอบคลุม 5 ด้าน 

 

asiamethodblocksข้อมูลจาก THE Asia University Rankings 2018: methodology 

 

             ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับของ Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ที่ใช้ในการจัดอันดับ ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัด ครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้

            1. Teaching: The learning environment (25%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

            – Reputation survey: 10%

            – Staff-to-student ratio: 4.5%

            – Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%

            – Doctorates awarded to academic staff ratio: 6%

            – Institutional income: 2.25%

            2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย

            – Reputation survey: 15%  

            – Research income: 7.5%

            – Research productivity: 7.5%

            3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง

            4. International outlook: Staff, students and research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ 

            – International-to-domestic-student ratio: 2.5%

            – International-to-domestic-staff ratio: 2.5%

            – International collaboration: 2.5%

            5. Industry income: knowledge transfer (7.5%) ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม วัดจาก รายได้ทางอุตสาหกรรมจากงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

 

 

P'Dome