โพสเมื่อ 26/07/2016 เวลา 12:38 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 12762

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560)

 

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560)

 

             ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ที่จะมีการจัด สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560 มีกำหนดการ ดังนี้

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560)

 

พี่โดมแนะน้อง

           – สำหรับวิชา GAT กรรมการคุมสอบ จะแจกข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ก่อน (สอบ GAT เชื่อมโยง 8.30 – 10.00 น.) เมื่อถึงเวลา 10.00 น. กรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ GAT เชื่อมโยง แล้วแจกข้อสอบ GAT อังกฤษ (สอบ GAT อังกฤษ 10.00 – 11.30 น.)

           – ดาวน์โหลด ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560)  คลิกที่นี่ 

 

ครบทุกเรื่อง! เกี่ยวกับ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

           – เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

           – ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) คลิกที่นี่

           – ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560) คลิกที่นี่

           – พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 คลิกที่นี่

           – พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 คลิกที่นี่

           – ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

           – เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

 

P'Dome