โพสเมื่อ 26/07/2016 เวลา 12:30 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 24244

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

 

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

 

              ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ที่จะมีการจัด สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีกำหนดการ ดังนี้

ตารางสอบ GAT PAT 60

 

พี่โดมแนะน้อง

           – สำหรับวิชา GAT กรรมการคุมสอบ จะแจกข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ก่อน (สอบ GAT เชื่อมโยง 8.30 – 10.00 น.) เมื่อถึงเวลา 10.00 น. กรรมการคุมสอบจะเก็บข้อสอบ GAT เชื่อมโยง แล้วแจกข้อสอบ GAT อังกฤษ (สอบ GAT อังกฤษ 10.00 – 11.30 น.)

           – ผู้มีสิทธิ์สอบ GAT/PAT ต้องเข้าสอบในรายวิชา GAT/PAT ที่ต้องใช้คะแนนเป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกของโครงการรับตรงหรือแอดมิชชัน โดยรายวิชา GAT/PAT ที่เข้าสอบ เมื่อประกาศผลจะมีผลคะแนนสอบ ในรายวิชา GAT/PAT ที่เข้าสอบ

             ส่วนรายวิชา GAT/PAT ที่ผู้มีสิทธิ์สอบสมัครเผื่อสอบไว้ แต่ไม่ได้ใช้เป็นองค์ประกอบองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกของโครงการรับตรงหรือแอดมิชชัน จะเข้าสอบหรือไม่เข้าสอบก็ได้ เมื่อประกาศผลจะแสดงผลว่า “ขาดสอบ” ในรายวิชา GAT/PAT ที่ไม่เข้าสอบ

           – ดาวน์โหลด ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)  คลิกที่นี่  

 

ครบทุกเรื่อง! เกี่ยวกับ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

           – เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

           – ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) คลิกที่นี่

           – ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560) คลิกที่นี่

           – พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 คลิกที่นี่ 

           – ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

           – เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

 

P'Dome