โพสเมื่อ 17/07/2017 เวลา 8:19 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 24020

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

 

 ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศ กำหนดการและตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560(สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561) แล้วดังนี้

 

กำหนดการ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

 

 

ตารางสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3 กุมภาพันธ์ 2561)

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

 

 

ตารางสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561)

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

 

 

ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มีนาคม 2561)

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ไม่ต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. ทั้งนี้ โรงเรียนที่กำลังศึกษาจะเป็นผู้ส่งข้อมูลรายชื่อให้ สทศ. เอง

            – เฉพาะ นักเรียนวุฒิเทียบเท่า ป.6 และ ม.3 ต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. ในระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)

            – เฉพาะ นักเรียนวุฒิเทียบเท่า ม.6 เช่น ปวช.3 กศน. ที่จะสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องมีผลคะแนน O-NET และต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)

 

ปฎิทิน O-NET 60

 

            – ดาวน์โหลด เอกสารเตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

 

P'Dome