โพสเมื่อ 16/12/2017 เวลา 2:10 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1886

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

         กำหนดการรับสมัคร

มจพ สอบข้อเขียน 1

 

         กำหนดการสอบข้อเขียน

มจพ สอบข้อเขียน 2

 

 

คณะที่เปิดที่รับ

           จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

           - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 6 สาขา โครงการปกติ รวม 90 คน

           - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 2 สาขา โครงการปกติ รวม 40 คน

           - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จำนวน 8 สาขา โครงการปกติ รวม 105 คน โครงการสมมทบ รวม  100 คน

           - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 5 สาขา โครงการปกติ รวม 75 คน

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 14 สาขา โครงการปกติ รวม 275 คน โครงการสมมทบ รวม 5  คน

           - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 19 สาขา โครงการปกติ รวม 243 คน โครงการสมมทบ รวม 265  คน

           จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) จำนวน 1 สาขา โครงการปกติ รวม 40 คน

           - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (วิทยาเขตปราจีนบุรี) จำนวน 4 สาขา โครงการปกติ รวม 100 คน

           - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) จำนวน 2 สาขา โครงการปกติ รวม 60 คน

           - คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตปราจีนบุรี) จำนวน 3 สาขา โครงการปกติ รวม 180 คน

           จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง

           - คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตระยอง) จำนวน 3 สาขา โครงการปกติ รวม 350 คน

           - คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตระยอง) จำนวน 2 สาขา โครงการปกติ รวม 20 คน โครงการสมมทบพิเศษ รวม 20  คน

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตระยอง) จำนวน 4 สาขา โครงการปกติ รวม 55 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. 

           - ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

             ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร ของผู้สมัครที่มีวุฒิ ม.6 

             ผู้สมัครที่กำลังศึกษา ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75

             ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - การสอบข้อเขียนโดยคณะ/วิทยาลัยที่จัดสอบ

มจพ สอบข้อเขียน 3

 

 

การสมัคร

           - น้องๆสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 6 อันดับ คือ สาขาวิชาในโครงการปกติไม่เกิน 3 อันดับ และ สาขาวิชาในโครงการสมทบพิเศษไม่เกิน 3 อันดับ โดยจะเลือกสมัครสาขาวิชาในโครงการใดก่อนก็ได้

           - ค่าสมัครสอบ เริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี) ทั้งนี้ผู้สมัครจะชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา โดยนำในแจ้งการชำระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และให้ตรวจสอบกำหนดวันที่ชำระเงินด้วย หากเลยกำหนดวันจะไม่สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้

 

ประเภทโครงการต่างๆ

           - ส่วนที่เหมือนกัน คือมีมาตรฐานการศึกษา การวัดผลการศึกษาที่เหมือนกัน 

           - ส่วนที่แตกต่างกัน คือค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

มจพ สอบข้อเขียน 4

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           -  ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่   

           -  เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่    

           -  Website : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome