โพสเมื่อ 04/04/2018 เวลา 5:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4005

TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน : ปฏิทินการคัดเลือก

 

 

           สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ประกาศ ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

           1.ทปอ. จัดทำระเบียบการรับสมัคร ตารางองค์ประกอบ และเกณฑ์การคัดเลือก : ภายใน วันที่ มิ.ย. 2561

           2.ผู้สมัครเข้าสมัครที่เว็บไซต์ tcas.cupt.net  ของ ทปอ.  : วันที่ 12 -16 มิ.ย. 2561

           3.ผู้สมัครชำระค่าสมัคร  : วันที่ 12 – 17 มิ.ย. 2561

           4.ทปอ. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์รอบที่ 1-3  : ภายใน วันที่ 19 มิ.ย. 2561

           5.ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกที่เว็บไซต์ tcas.cupt.net  ของ ทปอ.  : วันที่ 21 – 24 มิ.ย. 2561

           6.ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือก  : วันที่ 4 ก.ค. 2561

           7.ผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายกับสถาบันอุดมศึกษา  : วันที่ 10 – 12 ก.ค. 2561

           8.สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ ทปอ.  : วันที่ 14 ก.ค. 2561

           9.ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  : วันที่ 19 ก.ค. 2561

 


พี่โดมแนะน้อง

           – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

P'Dome