โพสเมื่อ 06/03/2018 เวลา 6:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3207

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 แล้ว 

         – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่  (อัปเดต ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561) 

         – ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก (ไฟล์ .zip)  คลิกที่นี่  (อัปเดต ณ วันที่  6 มีนาคม 2561) 

 

จำนวนที่รับ

            – เปิดรับ 11 คณะ รวม 2,664 คน

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 20 คน

                คณะโบราณคดี จำนวน 155 คน

                คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 400 คน

                คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 278 คน

                คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 290 คน

                คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 40 คน

                คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 180 คน

                คณะดุริยางคศาสตร์ จำนวน 30 คน

                คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 270 คน

                คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 816 คน

                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 185  คน

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

Screen Shot 2561-04-05 at 15.36.43

Screen Shot 2561-04-05 at 15.36.49

 

           หมายเหตุ ยอดรับ รวม  2,664 คน คือ สัดส่วนการรับนักศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จาก TCAS61 รอบก่อนหน้า ที่อาจจะมารับเพิ่มใน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน คลิกที่นี่

           – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

P'Dome