โพสเมื่อ 04/04/2018 เวลา 12:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4962

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 #แอดมิชชัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 แล้ว คลิกที่นี่  (ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 4 เม.ย. 2561)

 


มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง? 

          – คณะทันตแพทยศาสตร์ จากเดิมในแอดมิชชันปีที่ผ่าน ๆ มา เคยรับ  10 คน แต่ใน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชันปีนี้ งดรับ

 

จำนวนที่รับ รวม 1,512 คน

          - คณะเภสัชศาสตร์ รวม 21 คน 

          - คณะสัตวแพทยศาสตร์ รวม 10 คน 

          - คณะสหเวชศาสตร์ รวม 250 คน

           - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รวม 30 คน

          - คณะวิทยาศาสตร์ รวม 530 คน

          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 80 คน

          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 70 คน

          - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวม 41 คน

          - คณะเศรษฐศาสตร์ รวม 15 คน

          - คณะจิตวิทยา รวม 15 คน

          - คณะครุศาสตร์  รวม 57 คน

          - คณะอักษรศาสตร์ รวม 35 คน

          - คณะรัฐศาสตร์ รวม 188 คน

          - คณะนิติศาสตร์ รวม 100 คน

          - คณะนิเทศศาสตร์ รวม 70 คน

 

           หมายเหตุ ยอดรับ รวม 1,512 คน คือ สัดส่วนการรับนักศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จาก TCAS61 รอบก่อนหน้า ที่อาจจะมารับเพิ่มใน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน คลิกที่นี่

           - Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

 

P'Dome