โพสเมื่อ 04/04/2018 เวลา 7:20 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 9090

TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : ปฏิทินการคัดเลือก

 

 TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : ปฏิทินการคัดเลือก

 

           สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ประกาศ ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

           1.ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net : วันที่ 9 – 13 พ.ค. 2561 (ขยายเวลารับสมัครถึง 14 พ.ค. 2561 เวลา 23.59  น.)

           2.ผู้สมัครชำระค่าสมัคร  : วันที่ 9 – 14 พ.ค. 2561 (ขยายเวลาชำระเงินถึง 15 พ.ค. 2561 ภายในเวลาทำการของจุดรับชำระ ยกเว้นเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระได้ถึง เวลา 23.59  น.)

           3.ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้สถาบันอุดมศึกษา  : วันที่ 16 พ.ค. 2561

           4.สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประมวลผลคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.  : วันที่ 23 พ.ค. 2561

           5.ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือกและให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์  : วันที่ 26 – 28 พ.ค. 2561

           6.ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา  : วันที่ 30 พ.ค. 2561

           7.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์กับสถาบันอุดมศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  : วันที่ 4 – 5 มิ.ย. 2561

           8.สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ให้ ทปอ.  : วันที่ 6 มิ.ย. 2561

           9.ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์  : วันที่ 8 มิ.ย. 2561

 


พี่โดมแนะน้อง

           – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

P'Dome