โพสเมื่อ 30/12/2017 เวลา 12:43 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1310

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2561

 

pok

 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

………………………………………………………………………………

 

 TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – วันที่ 2 เมษายน 2561 :  รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 

            - วันที่ 2 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้มัครที่มีคุณสมบัติและเกณฑ์ฯ ตามที่กำหนด

            - วันที่ 4-8 เมษายน 2561 :  ผู้สมัครยืนยันการสมัครและสาขาที่เลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 11 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 18 เมษายน 2561  :  สอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 20 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            - เป็นผู้กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกและเขตพ้ืนที่เชื่อมโยง ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 

คณะที่เปิดรับ

           - เปิดรับ 5 คณะ จำนวน 1,495 คน

              คณะวิทยาการจัดการ

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

              คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

              คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา

              คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 เป็น องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 เป็น เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ

 

โควตา 33 จว 1

 

 

การสมัครและค่าสมัคร

            - ผู้สมัครเลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาเท่านั้น

            - ค่าสมัคร 200 บาท

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือก คลิกที่นี่ 

            - เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

            - Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คลิกที่นี่

 

P'Dome