โพสเมื่อ 29/12/2017 เวลา 11:34 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3006

TCAS61 รอบที่ 2 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            – วันที่ 15-30 มกราคม 2561 :  รับสมัคร

            – วันที่ 15-31 มกราคม 2561 :  ชำระเงินค่าสมัคร

            – วันที่ 10 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

            – วันที่ 20 เมษายน 2561  :  สอบสัมภาษณ์

            – วันที่ 22 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

            – วันที่ 30 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

            – วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

            – วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

 

คณะที่เปิดรับ

           – เปิดรับ 15 คณะ จำนวน 339 คน

              คณะเกษตร

              คณะประมง

              คณะวนศาสตร์

              คณะวิทยาศาสตร์

              คณะวิศวกรรมศาสตร์

              คณะศึกษาศาสตร์

              คณะเศรษฐศาสตร์

              คณะสังคมศาสตร์

              คณะอุตสาหกรรมเกษตร์

              คณะมนุษยศาสตร์

              คณะบริหารธุรกิจ

              คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

              คณะสิ่งแวดล้อม

              โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

              สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 เป็น องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           – คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 เป็น เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ

โควตา 30 จว

โควตา 30 จว 2

โควตา 30 จว 3

โควตา 30 จว 4

โควตา 30 จว 5

 

การสมัครและค่าสมัคร

            – ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

            – ค่าสมัคร 200 บาท

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือก  คลิกที่นี่  

            – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

P'Dome