โพสเมื่อ 29/12/2017 เวลา 10:10 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 20931

TCAS61 รอบที่ 2 โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

          ตรวจสอบรายชื่อรวมทุกคณะ คลิกที่นี่

          1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประกาศแล้ว

          2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศแล้ว

          3. คณะโบราณคดี ประกาศแล้ว

          4. คณะมัณฑนศิลป์ ประกาศแล้ว

          5. คณะอักษรศาสตร์ ประกาศแล้ว

          6. คณะศึกษาศาสตร์ รอประกาศ

          7. คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศแล้ว

          8. คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศแล้ว 

          9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศแล้ว

          10. คณะดุริยางคศาสตร์ ประกาศแล้ว

          11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศแล้ว

          12. คณะวิทยาการจัดการ ประกาศแล้ว

          13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศแล้ว

          14. วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศแล้ว

          ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ตรวจร่างกายและนำมาวันสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

 

……………………………………………………………….

 

 

TCAS61 รอบที่ 2 โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 โควตา 28 จังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 30 มีนาคม 2561 :  รับสมัคร

            - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 31 มีนาคม 2561 :  ชำระเงินค่าสมัคร

            - วันที่ 8 -  11 มีนาคม 2561 : สอบวิชาเฉพาะ(เฉพาะคณะที่ใช้วิชาเฉพาะ)

            - วันที่ 19 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 21-22 เมษายน 2561  :  สอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 25-26 เมษายน 2561  :  ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย

            - วันที่ 27 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย

            - วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

            - วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

คณะที่เปิดรับ

            - เปิดรับ 14 คณะ รวม 1,927 คน 

                คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จำนวน 10 คน

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 20 คน

                คณะโบราณคดี จำนวน 10 คน

                คณะมัณฑนศิลป์ จำนวน 44 คน

                คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 325 คน

                คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 231 คน

                คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 270 คน

                คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 80 คน

                คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 310 คน

                คณะดุริยางคศาสตร์ จำนวน 52 คน

                คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 170 คน

                คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 225 คน

                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 130 คน

                วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 50 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            - นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือวุฒิเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี

 

เกณฑ์การคัดเลือก

            - คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

            - คะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 

            - คะแนนวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสอบ ดูรายละเอียด การสมัครสอบวิชาเฉพาะ คลิกที่นี่ 

 

โควตา 28 จว 1

โควตา 28 จว 2

โควตา 28 จว 3

โควตา 28 จว 4

โควตา 28 จว 5

โควตา 28 จว 6

โควตา 28 จว 7

โควตา 28 จว 8

โควตา 28 จว 9

โควตา 28 จว 10

โควตา 28 จว 11

 

การสมัครและค่าสมัคร

            - ผู้สมัครเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับ สาขาวิชาเท่านั้น

            - ค่าสมัคร 400 บาท

            - ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ วิชาละ 200 บาท 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่   

            - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก (ไฟล์ .zip)  คลิกที่นี่   

            - Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

 

P'Dome