โพสเมื่อ 09/01/2018 เวลา 1:26 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4481

TCAS61 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - วันที่ 11-24 มกราคม 2561 :  นักเรียนสมัครเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา 

            - วันที่ 11-26 มกราคม 2561 :  ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

            - วันที่ 23 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์

            - วันที่ 26-27 เมษายน 2561 :  สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์

            - วันที่ 30 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

            - วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

            - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

            - วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2561  :  รายงานตัวเข้าศึกษา

 

คณะสาขาที่เปิดรับ

           เปิดรับ 24 คณะ โครงการปกติ รวม 3,417 คน และโครงการพิเศษ รวม 595 คน

           - คณะแพทยศาสตร์

           - คณะทันตแพทยศาสตร์

           - คณะเภสัชศาสตร์

           - คณะสัตวแพทยศาสตร์

           - คณะเทคนิคการแพทย์

           - คณะพยาบาลศาสตร์

           - คณะสาธารณสุขศาสตร์

           - คณะเกษตรศาสตร์

           - คณะวิทยาศาสตร์

           - คณะเทคโนโลยี

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์

           - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           - คณะศึกษาศาสตร์

           - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           - คณะนิติศาสตร์

           - คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

           - คณะเศรษฐศาสตร์

           - คณะศิลปกรรมศาสตร์

           - วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

           - วิทยาลัยนานาชาติ

           - คณะบรหิารธรุกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)

           - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)

           - คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)

           - คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช. 3) ของโรงเรียนต่าง ๆ ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคายและบึงกาฬ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - ผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของ สทศ.

           - ผลการสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  ของ สทศ.

           - ผลการสอบวิชาเฉพาะ 

 

โควตา มข. 1

โควตา มข. 2

โควตา มข. 3

โควตา มข. 4

โควตา มข. 5

โควตา มข. 6

 

การสมัครเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา และค่าสมัคร

             - ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 4 อันดับคณะ/สาขาวิชา ทั้งนี้ ผู้สมัครจะเลือกสมัครเพียง 1 อันดับคณะ/สาขาวิชาเดียวก็ได้ หรือเลือก 2 อันดับคณะ/สาขาวิชา หรือเลือก 3 อันดับคณะ/สาขาวิชา หรือเลือกครบทั้ง 4 อันดับคณะ/สาขาวิชาก็ได้

             - ค่าสมัคร อันดับที่ 1 ค่าสมัคร 200 บาท อันดับที่ 2-4 อันดับละ 100 บาท

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ปฏิทินการคัดเลือก คลิกที่นี่  

           - ดาวน์โหลด คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่  

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือก คลิกที่นี่  

           - Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่   

 

P'Dome