โพสเมื่อ 30/12/2017 เวลา 12:09 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2335

TCAS61 รอบที่ 2 โควตารับตรงเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 โควตารับตรงเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 โควตารับตรงเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - วันที่ 4 มกราคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2561 :  รับสมัคร

            - วันที่ 4 มกราคม 2561 – วันที่ 1 เมษายน 2561 :  ชำระเงินค่าสมัคร

            - วันที่ 19 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 23 เมษายน 2561  :  สอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 24 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

            - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

 

คณะที่เปิดรับ

           - เปิดรับ 6 คณะ จำนวน 637 คน

              คณะเกษตร กำแพงแสน

              คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

              คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

              คณะประมง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            - เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง และชัยนาท)

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)

            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์)

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 เป็น องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 เป็น เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ

 

โควตา 13 จว 1

โควตา 13 จว 2

โควตา 13 จว 3

โควตา 13 จว 4

โควตา 13 จว 5

โควตา 13 จว 6

โควตา 13 จว 7

 

การสมัครและค่าสมัคร

            - ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

            - ค่าสมัคร 200 บาท

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือก  คลิกที่นี่  

            - Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คลิกที่นี่

 

P'Dome