โพสเมื่อ 08/01/2018 เวลา 9:20 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1346

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม(กระทรวงสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม(กระทรวงสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม(กระทรวงสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - วันที่ 8 มกราคม 2561 – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 :  รับสมัคร

            - วันที่ 15 มกราคม 2561 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 :  ชำระเงินค่าสมัคร

            - วันที่ 2 มีนาคม 2561 :  ประกาศผลการคัดเลือก

            - วันที่ 18-20 เมษายน 2561 :  ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

            - วันที่ 23 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

            - วันที่ 25 เมษายน 2561 :  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

            - วันที่ 30 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรับรหัสยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์

            - วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

            - วันที่ 8 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต

 

 

จำนวนที่รับ

          - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 16 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          - ผู้สมัคร หรือ บิดาผู้ให้กำเนิด หรือ มารดาผู้ให้กำเนิด มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 6 จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร(มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2558)

          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศกษาปีที่ 4 – 6) โดยจะต้องศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

          - ไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้นได้ลาออกจาก การศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 จะถือว่าศึกษาในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)

 

เกณฑ์การคัดเลือก

          - คะแนน GAT ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นค่าน้ำหนัก 30%

          - คะแนน PAT1 ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

          - คะแนน PAT2 ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นค่าน้ำหนัก 50%

          - สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

           - Website : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่

           - Website : งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่  

 

P'Dome