โพสเมื่อ 14/02/2018 เวลา 11:44 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2246

TCAS61 รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่  2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

 

TCAS61 รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

 

 

จำนวนที่รับ

            – โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน(Community Track) จำนวน 50  คน

            – โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ(Inclusive Track) จำนวน 30  คน

 

TCAS61 รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

 

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

           – ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกําลังศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคายและบึงกาฬ

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

           โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน(Community Track)

           – ผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนา และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีภูมิลําเนา ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการ ต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)  และ

           – ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคายและบึงกาฬ

           โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ(Inclusive Track)

           – ผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนา และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีภูมิลําเนา ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน และต้องไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการ ต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)  และ

           – ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกําลังศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร

           – กรณีจังหวัดนครราชสีมา ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 18 อำเภอ คือ ขามทะเลสอ ขามสะแกแสง ครบุรี จักราช เฉลิมพระเกียรติ โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนไทย ปักธงชัย ปากช่อง พระทองคำ วังน้ำเขียว สีคิ้ว เสิงสาง สูงเนิน หนองบุญมาก ห้วยแถลง

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 ของ สทศ. ประกอบด้วย

             วิชาคณิตศาสตร์  1 คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

             วิชาฟิสิกส์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

             วิชาเคมี คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

             วิชาชีววิทยา คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

             วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่

           – Website : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิกที่นี่

 

P'Dome