โพสเมื่อ 10/03/2018 เวลา 2:24 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1097

TCAS61 รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561

 

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

             – รับสมัคร (สมัครออนไลน์) : วันที่ 10-30 มีนาคม 2561

             – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย : วันที่ 18 เมษายน 2561

             – สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  : วันที่ 23 เมษายน 2561

             – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 27 เมษายน 2561

             – รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์  :  วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561

             – ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์  :  วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561

             – ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 

จำนวนที่รับ

           – โควตาภาคเหนือ จำนวน 18 คน ได้แก่ เชียงราย(จำนวน 2 คน) เชียงใหม่(จำนวน 1 คน) ลำปาง(จำนวน 1 คน) แพร่(จำนวน 1 คน) น่าน(จำนวน 1 คน) ลำพูน(จำนวน 1 คน) พะเยา(จำนวน 1 คน) แม่ฮ่องสอน(จำนวน 1 คน) พิษณุโลก(จำนวน 1 คน) นครสวรรค์(จำนวน 1 คน) อุตรดิตถ์(จำนวน 1 คน) เพชรบูรณ์(จำนวน 1 คน) ตาก(จำนวน 1 คน) กำแพงเพชร(จำนวน 1 คน) สุโขทัย(จำนวน 1 คน) พิจิตร(จำนวน 1 คน) และอุทัยธานี(จำนวน 1 คน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

           – เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ กำลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

                 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

                 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก 

             องค์ประกอบการคัดเลือก

Screen Shot 2561-03-13 at 18.50.40

 

             ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ขั้นต่ำ

               – คะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

               – คะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

                  วิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ค่าน้ำหนัก  40%

                  วิชาคณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ำหนัก  20%

                  วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก  20%

                  วิชาภาษาไทย ค่าน้ำหนัก  10%

                  วิชาสังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก  10%

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ ระบบรับสมัคร โควตาภาคเหนือ คลิกที่นี่ 

           – Website : ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิกที่นี่ 

 

P'Dome