โพสเมื่อ 08/01/2018 เวลา 7:26 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2708

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

 

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            – วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 :  รับสมัครออนไลน์ ชำระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

            – วันที่ 19 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์

            – วันที่ 24 เมษายน 2561  :  ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์

            – วันที่ 27 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

            – วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

            – วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

            – วันที่ 19 พฤษภาคม 2561  :  รายงานตัว

 

จำนวนที่รับ

           – โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(CPIRD) จำนวน 66 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – ผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนา และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีภูมิลําเนา อยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น  ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการ ต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)

            – ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกําลังศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคายและบึงกาฬ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

            คะแนนวิชาสามัญ ที่ สทศ. จัดสอบ ประกอบด้วย

           – ภาษาอังกฤษ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

           – คณิตศาสตร์ 1 คิดเป็นค่าน้ำหนัก 15%

           – เคมี คิดเป็นค่าน้ำหนัก 15%

           – ชีววิทยา คิดเป็นค่าน้ำหนัก 15%

           – ฟิสิกส์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 15%

           – ภาษาไทย คิดเป็นค่าน้ำหนัก 10%

           – สังคมศึกษา คิดเป็นค่าน้ำหนัก 10%

            เกณฑ์ผ่านในทุกรายวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

            – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

            – Website : งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คลิกที่นี่ 

 

P'Dome