โพสเมื่อ 15/04/2018 เวลา 12:23 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1594

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

จำนวนที่รับ

          - เปิดรับ 8 สำนักวิชา รวม 447  คน

             สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

             สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

             สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

             สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

             สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

             สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

             สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (รับผ่าน กสพท)

             สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (รับผ่าน กสพท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - รับ นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ตามที่สำนักวิชา/สาขาวิชาที่กำหนด

           - กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ยกเว้น สำนักวิชา/สาขาวิชาที่กำหนดเพิ่มเติม

           - กำหนด แผนการเรียน ตามที่สำนักวิชา/สาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - คะแนนทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่  (อัปเดต ณ วันที่ 5 เมษายน 2561)

            - Website : ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิกที่นี่

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome