โพสเมื่อ 15/04/2018 เวลา 3:38 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 564

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

           เปิดรับ 6 สำนักวิชา รวม  1965  คน

           – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

           – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

           – สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

           – สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

           – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

           – สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ตามที่สำนักวิชา/สาขาวิชาที่กำหนด

           – กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ยกเว้น สำนักวิชา/สาขาวิชาที่กำหนดเพิ่มเติม

           – กำหนด แผนการเรียน ตามที่สำนักวิชา/สาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนนทดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

           – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561  ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ (อัปเดต ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561)

            – ดาวน์โหลด ตารางค่าน้ำหนักคะแนน คลิกที่นี่ (อัปเดต ณวันที่ 9 พฤษภาคม 2561)

            – Website : ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิกที่นี่

            – Website : TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome