โพสเมื่อ 01/11/2017 เวลา 1:13 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 6947

การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

 

การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

 

         มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบวิชาเฉพาะ เพื่อใช้เป็น องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก สำหรับการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 , รอบที่ 2 , รอบที่ 3 และ รอบที่ 5 ดังนี้

 

กำหนดการรับสมัคร

           - รับสมัคร: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 31 มกราคม 2561

 

กำหนดการสอบ

           - สอบวิชาเฉพาะ: วันที่ 8-11 มีนาคม 2561

 

วิชาเฉพาะ มศก 2

 

 

คณะ/สาขา และวิชาเฉพาะที่ต้องสมัคร

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2561

 
 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก (ไฟล์ .zip)  คลิกที่นี่     

           - Website : ระบบรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ 

 

P'Dome