โพสเมื่อ 20/03/2017 เวลา 2:48 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1472

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560

 

         คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

          – รับสมัครออนไลน์ : วันที่ 20 มีนาคม 2560 – วันที่ 20 มิถุนายน 2560

          – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มิถุนายน 2560

          – การสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26  มิถุนายน 2560

          – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 26  มิถุนายน 2560

          – รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 26  มิถุนายน 2560

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

           – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) จำนวน 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           –  สำเร็จการศึกษา ม.6 

           –  ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

           – คะแนน ONET  คิดเป็นค่าน้ำหนัก 40% โดยมีคะแนน O-NET (03 ภาษาอังกฤษ) ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 16 % (16 คะแนน)

           – คะแนน GAT ความถนัดทั่วไป (คะแนนที่ดีที่สุด ระหว่าง ครั้งที่ 1/2559 – 2/2560) คิดเป็นค่าน้ำหนัก 40% โดยคะแนน GAT ส่วนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 16 % (24 คะแนน)

 

พี่โดมแนะน้อง

            – โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่   

            – เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่     

            – Website : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คลิกที่นี่   

 

P'Dome