โพสเมื่อ 25/04/2017 เวลา 10:53 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2484

รับตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560

 

          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

          – รับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 25 เมษายน 2560 – วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

          – รับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 25 เมษายน 2560 – วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

          – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

          – การสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

          – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 6 มิถุนายน 2560

          – รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 มิถุนายน 2560

 

 หลักสูตรที่เปิดรับ

             – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) จำนวน 90 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           –  สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

           –  ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           –  คะแนน GAT ความถนัดทั่วไป (คะแนนที่ดีที่สุด ระหว่าง ครั้งที่ 1/2559 – 2/2560)

           –  มีผลคะแนน GAT ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน

 

พี่โดมแนะน้อง

            – โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่   

            – Website : โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

 

P'Dome