โพสเมื่อ 07/10/2014 เวลา 6:23 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 19441

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2558

 

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2558

 

          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

 

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2558

 

โครงการ “ทุนร่มโพธิ์ทอง”

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

           - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00

คณะที่เปิดรับ

           - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

           - คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

           - คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

           - คณะนิเทศศาสตร์

           - คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว

           - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

วิธีการคัดเลือก

           - เขียนเรียงความด้วยลายมือ เรื่อง “ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่คุณรู้จัก” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4

           - สอบสัมภาษณ์

จำนวนทุนที่ให้

           - ทุนละ 50% จำนวน 38 ทุน

 

โครงการ “ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” (มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง-โรงพยาบาลหัวเฉียว-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

           - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50

คณะที่เปิดรับ

           - คณะพยาบาลศาสตร์

วิธีการคัดเลือก

           - เขียนเรียงความด้วยลายมือ เรื่อง “เมื่อฉันได้เป็นพยาบาล……..” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4

           - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

จํานวนทุนที่ให้

           - ทุนละ 100% จำนวน 30 ทุน

 

โครงการ “ทุนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์”

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

           - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.25

คณะที่เปิดรับ

           - คณะพยาบาลศาสตร์

วิธีการคัดเลือก

           - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

จํานวนทุนที่ให้

           - 4 ทุน

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 คณะ 1 โครงการ เท่านั้น

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา คลิกที่นี่ 

           - Website : แผนกรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome