โพสเมื่อ 30/05/2017 เวลา 12:58 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2447

รับตรง ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

 

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ

          ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

            - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ จำนวน 40 คน

            - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 40 คน

            - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  จำนวน 40 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 15 คน

            - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ จำนวน 50 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          -  สำเร็จการศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

          -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00

          -  มีผลคะแนนสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           ผลคะแนนทดสอบ GAT ,PAT1 และ PAT2 ใช้ผลคะแนนที่ดีที่สุดแต่ละวิชา จาก ผลคะแนนทดสอบครั้งที่ 1/2559 – 2/2560

          - ผลคะแนนทดสอบ GAT คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 20% ของคะแนนคัดเลือก (คะแนนดิบ x 0.2)

          - ผลคะแนนทดสอบ PAT 1  คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 30% ของคะแนนคัดเลือก (คะแนนดิบ x 0.3)

          - ผลคะแนนทดสอบ PAT 2  คิดเป็น ค่าน้ำหนัก 50% ของคะแนนคัดเลือก (คะแนนดิบ x 0.5)

          โดยคะแนนรวมทั้ง 3 รายวิชา หลังจากคูณค่าน้ำหนักแล้ว ต้องไม่น้อยกว่าคะแนนที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้จึงมีสิทธิ์สมัคร

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนน

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนน

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ต้องไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนน

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          - โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

          - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - ดาวน์โหลด ปฏิทินการคัดเลือก คลิกที่นี่ 

          - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่ 

          - Website : โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome