โพสเมื่อ 26/05/2018 เวลา 12:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 310

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายฯ กสพท ปีการศึกษา 2561

 

 

 

         กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 

          ตรวจสอบรายชื่อแบบ PDF คลิกที่นี

          คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย กสพท ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

         – Website : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) คลิกที่นี่

  

P'Dome