โพสเมื่อ 13/03/2017 เวลา 1:36 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 7342

ประกาศผลแล้ว! ผู้ผ่านการคัดเลือก กสพท ปีการศึกษา 2560

 

รอบ 2 กสพท

 

         กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

          ตรวจสอบรายชื่อแบบ PDF คลิกที่นี

          คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย กสพท ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

 

………………………………………………………………………………………

 

 

กสพท

 

         กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 

          ตรวจสอบรายชื่อแบบ PDF คลิกที่นี

          คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย กสพท ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

          – Website : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) คลิกที่นี่  

 

P'Dome