โพสเมื่อ 01/11/2017 เวลา 12:01 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 874

สทศ. เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6) ประจำปีการศึกษา 2560

 

สทศ. เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6) ประจำปีการศึกษา 2560

 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561 ทั้งนี้ นักเรียนชั้น ม.6 ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สทศ.ได้เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น นักเรียนชั้น ม.6 จึงไม่ต้องสมัครสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560  ด้วยตนเอง

 

สทศ. เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6) ประจำปีการศึกษา 2560

 

           สำหรับ นักเรียนเทียบเท่า ม.6 หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home school เป็นต้น หากต้องการใช้ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เช่น ใช้เป็นองค์ประกอบการคัดเลือกโควตา/รับตรงร่วมกัน/แอดมิชชัน ในระบบคัดเลือกใหม่(TCAS) ให้สมัครสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th  โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ

 

         สทศ. ขอย้ำให้ นักเรียนเทียบเท่า ม.6 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ให้รีบดำเนินการสมัครสอบ O-NET ม.6 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th  ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในช่วงเวลาดังกล่าว สทศ. จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – เข้าสู่ ระบบรับสมัครสอบ O-NET ชั้น ม.6 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

           – ตารางสอบ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่ 

           – รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561) คลิกที่นี่ 

  

 

P'Dome