โพสเมื่อ 01/11/2016 เวลา 11:17 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 6586

สทศ. เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6) ประจำปีการศึกษา 2559

 

สทศ. เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6) ประจำปีการศึกษา 2559

 

            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 และประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ นักเรียนชั้น ม.6 ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สทศ.ได้เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น นักเรียนชั้น ม.6 จึงไม่ต้องสมัครสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559  ด้วยตนเอง

 

สทศ. เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6) ประจำปีการศึกษา 2559

 

            สำหรับ นักเรียนเทียบเท่า ม.6 หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home school เป็นต้น หากต้องการใช้ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 เช่น ใช้เป็นองค์ประกอบการคัดเลือกในระบบรับตรง หรือ ระบบแอดมิชชัน ให้สมัครสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th  โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ

                                                     

          สทศ.ขอย้ำให้ นักเรียนเทียบเท่า ม.6 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ให้รีบดำเนินการสมัครสอบ O-NET ม.6 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th  ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในช่วงเวลาดังกล่าว สทศ. จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – เข้าสู่ ระบบรับสมัครสอบ O-NET ชั้น ม.6 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่ 

           – ตารางสอบ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560) คลิกที่นี่

           – รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (สอบ 18-19 ก.พ. 2560) คลิกที่นี่

P'Dome