โพสเมื่อ 30/09/2015 เวลา 10:51 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 210542

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ข้อมูลในบทความนี้ เป็น ข้อมูลในปีการศึกษา 2559 

ขณะนี้พี่โดมได้อัปเดตข้อมูลปีล่าสุด! 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

ให้แล้ว คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………………

 

 

 

สทศ. สรุปยอดผู้สมัครและชำระเงินค่าสมัคร วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559

 

ผู้สมัคร-GAT-PAT-125593

 

           ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  สทศ. ปิดระบบการชำระเงิน การรับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 20.00 น. มียอดผู้สมัครและชำระเงิน (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 21.30 น.) จำนวน 217,357 คน

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

สทศ. อัพเดทยอดผู้สมัครและชำระเงินค่าสมัคร วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559

 

ผู้สมัคร-GAT-PAT-12559

 

           ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เปิดระบบการสมัครทดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2558 นั้น

          สทศ. ได้ปิดระบบการรับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 23.59 น. มียอดผู้สมัครสอบทั้งหมด 233,198 คน ซึ่งมียอดผู้ชำระเงิน (ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น.) จำนวน 202,390 คน

           สทศ. จะปิดระบบการชำระเงินในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 20.00 น. ดังนั้น สทศ.ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 ดำเนินการชำระเงินให้ทันตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้  

            – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบ วันที่  17 พฤศจิกายน 2558

            – สอบวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2558

            – ประกาศผลสอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

           – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

 

กำหนดการ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

 

เวลาเปิด-ปิดระบบ การสมัครสอบและการชำระเงิน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ค่าสมัครสอบ และการชำระเงินค่าสมัคร 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 

             – คาสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559  วิชาละ 100 บาท

             – การชำระเงินค่าสมัคร  พิมพ์ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 ไปชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 10 บาท  หรือ ง่ายที่สุดเพียงแจ้ง เลขประจำตัวประชาชน ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส( เช่น 7-11) มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 15 บาท 

 

การเลือกสนามสอบและการจัดสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559

           จังหวัดที่เปิดสนามสอบ  9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 54 จังหวัด ได้แก่

            – ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี  สมุทรปราการ  สระบุรี สุพรรณบุรี  อ่างทอง

            – ภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี

            – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด  เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อำนาจเจริญ อุดรธานี  อุบลราชธานี    

            – ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม นาน

            – ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

            – ภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี  พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล  สุราษฎร์ธานี

 

            กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบใน กรุงเทพมหานคร 

            หลังการชำระเงินค่าสมัคร จะต้องเลือก กลุ่มพื้นที่สนามสอบ(เขต) ที่ประสงค์จะสอบด้วย โดยเลือกได้ 6 อันดับ เรียงจากความต้องการสอบมากไปน้อย

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

 

           สทศ. จะจัดสนามสอบให้ ผู้มีสิทธิ์สอบในกลุ่มที่ 1 ตามลำดับที่เลือก ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบกลุ่มที่ 1 จะได้สอบ ณ สนามสอบใดสนามสอบหนึ่งที่อยู่ใน กลุ่มพื้นที่สนามสอบ(เขต) ที่ผู้มีสิทธิ์สอบกลุ่มที่ 1 ได้เลือกไว้ในลำดับที่ดีที่สุดที่สามารถจัดให้เข้าสอบได้ โดยพิจารณาจาก จำนวนที่นั่งสอบที่มีในแต่ละสนามสอบที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่สนามสอบ(เขต) นั้น เรียงลำดับตามเลขที่ใบสมัครของผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้วจากน้อยไปหามาก

           กรณี ผู้สมัครสอบรายใดดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบด้วยใบสมัครหลายใบ การพิจารณาจะยึดตาม เลขที่ใบสมัครที่มากที่สุดของผู้สมัครรายดังกล่าว

           หาก สทศ. ไม่สามารถจัดสนามสอบให้ ผู้มีสิทธิ์สอบในกลุ่มที่ 1 ตามลำดับที่เลือก ทั้ง 6 อันดับได้ เนื่องจากที่นั่งในสนามสอบทั้ง 6 อันดับไม่เพียงพอ สทศ. จะจัดให้เข้าสอบ ณ สนามสอบอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากที่ตั้งของสถานศึกษาที่ระบุในใบสมัคร หรือ พื้นที่ที่ยังว่างอยู่ในจังหวัดนั้น

 

           กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสอบใน ต่างจังหวัด 

           เลือกเฉพาะ จังหวัด ที่ประสงค์จะสอบ เพียงจังหวัดเดียว เท่านั้น

           สทศ. จะจัดสนามสอบให้ ผู้มีสิทธิ์สอบในกลุ่มที่ 2 เข้าสอบ ณ สนามสอบของจังหวัดที่เลือกไว้

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

สรุปขั้นตอนการสมัคร 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559

 

           ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

           ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน สำหรับผู้สมัครรายใหม่

            เฉพาะผู้สมัครรายใหม่ ที่ยังไม่เคยสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ต้องลงทะเบียนสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ

 

เข้าสู่ระบบ 9 วิชาสามัญ

 

            Q : เคยลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT มาแล้ว สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

            A : ระบบรับสมัคร GAT/PAT กับ ระบบรับสมัคร 9 วิชาสามัญ คนละระบบกัน ดังนั้น ผู้สมัครรายใหม่ ที่ยังไม่เคยสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ต้องลงทะเบียนสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ เข้าสู่ ระบบลงทะเบียนสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ สำหรับผู้ที่เคยสมัครสอบ GAT/PAT มาแล้ว คลิกที่นี่ 

                 โดยกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผู้ใช้งาน GAT/PAT จำนวน 10 หลัก  และ รหัสผ่าน GAT/PAT จำนวน 4 หลัก  หาก ลืมรหัสผู้ใช้งาน และ ลืมรหัสผ่าน GAT/PAT สามารถสอบถาม รหัสผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน เข้าระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่   

 

ลงทะเบียน สมัคร 9

 

            Q : ไม่เคยลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT มาก่อน สามารถสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ได้หรือไม่?

            A : ระบบรับสมัคร GAT/PAT กับ ระบบรับสมัคร 9 วิชาสามัญ คนละระบบกัน ดังนั้น ผู้สมัครรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT มาก่อน ก็สามารถลงทะเบียนสมัครสอบ 9 วิชาสามัญได้ เข้าสู่ ระบบลงทะเบียนสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครสอบ GAT/PAT มาก่อน คลิกที่นี่

 

            ข้อมูลที่ต้องกรอกในระบบลงทะเบียน

               – ประวัติส่วนตัว ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน เพศ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด

ลงทะเบียน 1

 

               – ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ได้แก่ จังหวัด อำเภอ รายละเอียดที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ E-mail

ลงทะเบียน 2

 

               – ประวัติการศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษา จังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา อำเภอที่ตั้งสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา เลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ลงทะเบียน 3

 

               – ความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษในการสอบ ได้แก่ เด็กปกติ พิการทางร่างกาย ตาบอด ตาเลือนลาง

ลงทะเบียน 4

 

               – เลือกวิชาสมัครสอบ

ลงทะเบียน 5

 

               – กำหนดรหัสผ่าน ได้แก่ รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน คำถามกรณีลืมรหัสผ่าน คำตอบกรณีลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 6

 

 

            สำหรับผู้สมัครรายเดิมที่เคยสมัคร 7 วิชาสามัญในปีก่อนหน้าแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ ให้เข้าระบบรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญด้วย เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน เดิม เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่ หากผู้สมัคร ลืมรหัสผ่าน ให้สอบถามรหัสผ่าน คลิกที่นี่

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

           ขั้นตอนที่ 3 การสมัครสอบ

            เลือก รายวิชาที่สอบ 

 

เลือกรายวิชา สมัคร 9

 

           Q : ต้องสมัครสอบ  9 วิชาสามัญ หรือไม่? ต้องสมัครสอบกี่วิชา? 

           A : แอดมิชชัน ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

                  โครงการรับตรง ให้ผู้สมัครตรวจสอบจากระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก 

                 – หากโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ เลยก็ได้ 

                 – หากโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก ใช้ 9 วิชาสามัญ เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ต้องสมัครสอบกี่วิชา? มีหลักง่ายๆ คือ “สมัครรายวิชา 9 วิชาสามัญ เท่าที่ต้องใช้” เช่น ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก 4 รายวิชา ก็ให้สมัครสอบเพียง 4 รายวิชา โดยไม่จำเป็นต้องสมัครครบทั้ง 9 วิชา

 

           Q :  รายวิชาที่จัดสอบพร้อมกัน ในวันและเวลาเดียวกัน สามารถสมัครได้หรือไม่? 

           A : รายวิชา 9 วิชาสามัญใดที่จัดสอบพร้อมกัน เช่น ฟิสิกส์ จัดสอบพร้อมกับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป , คณิตศาสตร์ 1 จัดสอบพร้อมกับ คณิตศาสตร์ 2 ให้ผู้สมัคร เลือกสมัครสอบเพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่จัดสอบพร้อมกันเท่านั้น เนื่องจากผู้เข้าสอบไม่สามารถเข้าสอบพร้อมกันได้ทั้ง 2 วิชา

          ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

 

          คณิตศาสตร์ 1 จัดสอบพร้อมกับ คณิตศาสตร์ 2 ให้ผู้สมัคร เลือกสมัครสอบเพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่ง

 

เลือกรายวิชา สมัคร 9 2

 

            ฟิสิกส์ จัดสอบพร้อมกับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ผู้สมัคร เลือกสมัครสอบเพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่ง

 

เลือกรายวิชา สมัคร 9 3

 

            เลือก จังหวัดที่ต้องการเข้าสอบ เพียงจังหวัดเดียว เท่านั้น

 

เลือก จังหวัด สมัคร 9

 

 

           ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ใบจ่ายเงินและชำระเงินค่าสมัคร

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

 

            พิมพ์ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 ไปชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย หรือ ง่ายที่สุดเพียงแจ้งเลขประจำตัวประชาชนที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส( เช่น 7-11) 

 

           ขั้นตอนที่ 5 การเลือก กลุ่มพื้นที่สนามสอบ(เขต)  ที่เมนู เลือกพื้นที่สอบ สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบใน กรุงเทพมหานคร เท่านั้น

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

ปัญหายอดฮิต

 

              การแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล

              ผู้สมัครสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองที่เมนู ข้อมูลส่วนบุคคล (ยกเว้น ชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง) การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้สมัครสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ภายใน 22 ตุลาคม 2558  โดยไม่กระทบความสมบูรณ์ของการสมัครที่ได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว

              การแก้ไข ชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ให้ดาวน์โหลด ใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล คลิกที่นี่ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบสมัคร 9 วิชาสามัญ สแกนส่งทาง E-mail : testingservice@niets.or.th หรือ Fax ไปที่ 02-219-2996 

              การแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่กระทบต่อการสมัครสอบรายวิชา 9 วิชาสามัญ ที่ได้สมัครหรือชำระเงินไปแล้ว

 

             การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รายวิชาที่สอบ

              กรณียังไม่ชำระเงินค่าสมัครใบสมัครครั้งก่อนหน้า ให้เข้าระบบ แล้ว เลือกรายวิชาที่สอบใหม่ทั้งหมด ได้เลย ใบสมัครครั้งก่อนหน้าจะถูกยกเลิกเองอัตโนมัติ จากนั้น พิมพ์เฉพาะใบจ่ายเงินการสมัครครั้งล่าสุดและไปชำระเงินเท่านั้น

              กรณีชำระเงินค่าสมัครใบสมัครครั้งก่อนหน้าแล้ว หากต้องการ เพิ่มเติมรายวิชาที่สมัครสอบ ให้เข้าระบบ แล้ว เลือกเฉพาะรายวิชาที่สอบที่จะสมัครเพิ่มเท่านั้น จากนั้น พิมพ์ใบจ่ายเงินเฉพาะรายวิชาที่สอบที่จะสมัครเพิ่มเท่านั้นและไปชำระเงินเท่าที่สมัครเพิ่มเท่านั้น สทศ. จะรวมรายวิชาจากทุกใบสมัครสอบที่ได้รับการชำระเงินของผู้สมัครให้เอง

              กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว หากต้องการ เปลี่ยนแปลงรายวิชาที่สมัครสอบ เช่น เปลี่ยน คณิตศาสตร์ 1 เป็น คณิตศาสตร์ 2 ให้ดาวน์โหลด  แบบคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบสมัคร 9 วิชาสามัญ สแกนส่งทาง E-mail : testingservice@niets.or.th หรือ Fax ไปที่ 02-219-2996 ผู้สมัครต้องดำเนินการส่งเอกสารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ถ้าเลยจากกำหนดนี้ทาง สทศ. จะไม่รับพิจารณาเอกสาร ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถติดตามเรื่องได้โดยโทร 02-217-3800 กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

             การแก้ไข  เปลี่ยนแปลง จังหวัดที่ต้องการเข้าสอบ

              หลังชำระเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถ เปลี่ยนแปลงจังหวัดที่ต้องการเข้าสอบ ได้ด้วยตนเอง ที่เมนู เลือกพื้นที่สอบ  จากนั้นเลือก แก้ไขพื้นที่สอบ 

              กรณีเคยเลือก กรุงเทพมหานคร เป็น จังหวัดที่ต้องการเข้าสอบ ต่อมาหากต้องการ เปลี่ยนแปลงจังหวัดที่ต้องการเข้าสอบ เป็น  จังหวัดอื่นๆ ให้ผู้สมัครเลือก ลำดับพื้นที่ที่ประสงค์จะเข้าสอบ 6 อันดับ ให้ครบก่อน จากนั้นจึงเลือก แก้ไขพื้นที่สอบ 

 

แก้พื้นที่ 1

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ประกาศรับสมัครสอบ  9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ระบบ การรับสมัครสอบ  9 วิชาสามัญ  คลิกที่นี่   

           – เข้าสู่ระบบ 9 วิชาสามัญ  คลิกที่นี่   

           – Website : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลิกที่นี่   

 

P'Dome