โพสเมื่อ 06/01/2016 เวลา 9:13 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3888

ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 5 – 15 มกราคม 2559

ค่าสมัคร : 500 บาท (ชำระหลังประกาศผลการคัดเลือก)

วันจัดค่าย : วันที่ 13 -14 กุมภาพันธ์ 2559

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร  คลิกที่นี่ 

           – Facebook : ค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่ 

 

P'Dome