โพสเมื่อ 22/03/2016 เวลา 10:29 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 19179

10 มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก QS World University Rankings by Subject 2016

 

10 มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก QS World University Rankings by Subject 2016

 

          วันนี้(22 มีนาคม 2559) เมื่อเวลา 7.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ประกาศออกมาแล้ว!  อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ใน 42 สาขาวิชา  QS World University Rankings by Subject 2016 

          โดย QS World University Rankings by Subject 2016 ในปีนี้ ครอบคลุม 5 กลุ่ม รวม 42 สาขาวิชา(เพิ่มขึ้นจากเดิม ในปีที่แล้ว มี 36 สาขาวิชา) ดังนี้

          กลุ่ม Arts & Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ประกอบด้วย 10 สาขาวิชา คือ Anthropology , Archaeology , Architecture , Art & Design , English Language & Literature , History , Linguistics , Modern Languages , Performing Arts  , Philosophy

          กลุ่ม Engineering & Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ Computer Science & Information System , Chemical Engineering  , CiviI & Structural Engineering , Electrical & Electronic Engineering  , Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering , Mineral & Mining Engineering

          กลุ่ม Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและแพทยศาสตร์) ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา คือ  Agriculture & Forestry , Biological Sciences , Dentistry , Medicine , Nursing , Pharmacy & Pharmacology , Psychology , Veterinary Science

          กลุ่ม Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ Physics & Astronomy , Mathematics , Environmental Sciences , Earth & Marine Sciences , Chemistry , Materials Sciences , Geography

          กลุ่ม Social Sciences (สังคมศาสตร์) ประกอบด้วย 11 สาขาวิชา คือ Accounting & Finance , Business & Management , Sociology , Communication & Media Studies , Politics & International Studies , Education , Development Studies , Economics , Statistics , Law , Social Policy

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติด Top 50  อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2016 ในสาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

 

KU Top 50

 

            เป็นอีกปีที่น่ายินดีกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ยังคงติดอันดับ Top 50  อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2016  ในสาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์) ถือเป็นมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับสูงสุดในปีนี้ ติดอันดับที่ 47 ของโลก (ปีที่แล้ว ติดอันดับที่ 39 ของโลก) ในสาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์) จากทั้งหมด 200 อันดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานี้

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติด Top 100  อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2016ุ ในสาขาวิชา Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี)

 

QS Top

 

           ด้าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงติดอันดับ Top 100 อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2016  ใน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี)  ติดอันดับที่ 51-100 ของโลก จากทั้งหมด 200 อันดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานี้

 

10 มหาวิทยาลัยของไทย รวม 22 สาขาวิชา พาเหรดติดอันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2016

QS Top thai

 

           ภาพรวมมหาวิทยาลัยของไทยในปีนี้ ใน  QS World University Rankings by Subject 2016 มีจำนวนมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทั้งหมดรวม 10 มหาวิทยาลัย และมีจำนวนสาขาวิชา ติดอันดับทั้งหมดรวม 22 สาขาวิชา(เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่ติดอันดับทั้งหมดรวม 19 สาขาวิชา) ดังนี้

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของไทยที่มีจำนวนสาขาวิชาติดอันดับมากที่สุดถึง 18 สาขาวิชา 

            อันดับ 51-100 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชา Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี)

            อันดับ 101-150 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชา Modern Languages (ภาษาร่วมสมัย) , สาขาวิชา Chemistry (เคมี) , สาขาวิชา Accounting & Finance (บัญชีและการเงิน)

            อันดับ 151-200 จำนวน 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Linguistics (ภาษาศาสตร์) สาขาวิชา CiviI & Structural Engineering (วิศวกรรมโยธา) , สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) , สาขาวิชา Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมการผลิต) ,  สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์) , สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา) , สาขาวิชา Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) , สาขาวิชา Geography (ภูมิศาสตร์) , สาขาวิชา Materials Sciences (วัสดุศาสตร์) , สาขาวิชา Business & Management (บริหารธุรกิจและการจัดการ)

            อันดับ 201-250 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) , สาขาวิชา  Computer Science & Information System(วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)

            อันดับ 201-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Economics  (เศรษฐศาสตร์) 

            อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Mathematics (คณิตศาสตร์) 

            มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับ 6 สาขาวิชา

            อันดับ 51-100 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

            อันดับ 101-150 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา)

            อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Linguistics (ภาษาศาสตร์) 

            อันดับ 201-250 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages (ภาษาร่วมสมัย) , สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

            อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Chemistry (เคมี)

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 3 สาขาวิชา

           อันดับ 47 สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

            อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

            อันดับ 401-500 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Computer Science & Information System(วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 3 สาขาวิชา

            อันดับ 101-150 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

            อันดับ 201-250 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages  (ภาษาร่วมสมัย)

            อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

            สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ติดอันดับ 3 สาขาวิชา

            อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา CiviI & Structural Engineering (วิศวกรรมโยธา) 

            อันดับ 201-250 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

            อันดับ 351-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Computer Science & Information System(วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอันดับ 3 สาขาวิชา

            อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Business & Management (บริหารธุรกิจและการจัดการ)

            อันดับ 201-250 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages  (ภาษาร่วมสมัย)

            อันดับ 401-500 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Computer Science & Information System(วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 2 สาขาวิชา

            อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

            อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดอันดับ 1 สาขาวิชา

            อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดอันดับ 1 สาขาวิชา 

            อันดับ 401-500 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Computer Science & Information System(วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ 1 สาขาวิชา

            อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

 

4 ตัวชี้วัด ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2016

           สำหรับ QS World University Rankings by Subject 2016 ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้

           1. Academic reputation ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสำรวจของ QS Global Academic Survey ในปี 2016 จำนวน 76,798 ผลสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก 

           2. Employer reputation ชื่อเสียงจากนายจ้าง จากการสำรวจผ่าน QS Global Employer Survey ในปี 2016 จำนวน 44,426 ผลสำรวจ จากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก

           3. Research citations per paper จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์กว่า 17.3 ล้านฉบับ จากฐานข้อมูลของ Scopus/Elsevier

           4. H-index  ดัชนีในการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งตั้งชื่อตามผู้คิดค้น คือ Professor Jorge E. Hirsch ซึ่งเป็นศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งซานดิอาโก้

 

 

P'Dome