โพสเมื่อ 14/06/2016 เวลา 8:42 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 43718

13 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University Rankings: Asia 2016

 

13 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University Rankings: Asia 2016

 

           ล่าสุดเช้าวันนี้( 14 มิถุนายน 2559 เวลา 06.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ประกาศออกมาแล้ว! อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University Rankings: Asia 2016 

 

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University Rankings: Asia 2016 

QS Asia 2

( ภาพจาก QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 )

 

           อันดับ 1 National University of Singapore (NUS) จาก ประเทศสิงคโปร์

           อันดับ 2 The University of Hong Kong จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน)

           อันดับ 3 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Sจาก ประเทศสิงคโปร์ 

           อันดับ 4 The Hong Kong University of Science and Technology จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน)

           อันดับ 5 Tsinghua University จาก ประเทศจีน

           อันดับ 6 KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology จาก ประเทศเกาหลีใต้  

           อันดับ 7 City University of Hong Kong จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน) 

           อันดับ 8 The Chinese University of Hong Kong จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน) 

           อันดับ 9 Peking University China จาก ประเทศจีน

           อันดับ 10 Seoul National University จาก ประเทศเกาหลีใต้  

 

 

13 มหาวิทยาลัยไทย พาเหรดเข้าไปติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University Rankings: Asia 2016  

          โดยในปีนี้ 13 มหาวิทยาลัยไทย พาเหรดเข้าไปติดอันดับใน 350 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย(QS University Rankings: Asia 2016) ดังนี้

QS Asia 1

( ภาพจาก QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 )

 

           อันดับ 45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           อันดับ 61 มหาวิทยาลัยมหิดล

           อันดับ 101 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

           อันดับ 104 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           อันดับ 129 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           อันดับ 161 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

           อันดับ 165 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           อันดับ 185 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           อันดับ 251-300 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

           อันดับ 251-300 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

           อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยนเรศวร

           อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

มหาวิทยาลัยไทย ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University Rankings: Asia 2016  : ในภาพรวม จำนวนมหาวิทยาลัยติดอันดับเพิ่มขึ้น และอันดับรายมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อันดับดีขึ้นจากปีที่แล้ว

 

            ในปีนี้ มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University Rankings: Asia 2016 จำนวน 13 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากเดิมในปีที่แล้ว(QS University Rankings: Asia 2015ที่มี 11 มหาวิทยาลัย

           อันดับ 45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับดีขึ้นจาก อันดับ 53 ในปีที่แล้ว

           อันดับ 61 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับตกลงจาก อันดับ 44 ในปีที่แล้ว

           อันดับ 101 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อันดับดีขึ้นจาก อันดับ 143 ในปีที่แล้ว

           อันดับ 104 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับตกลงจาก อันดับ 99 ในปีที่แล้ว

           อันดับ 129 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับดีขึ้นจาก อันดับ 171-180 ในปีที่แล้ว

           อันดับ 161 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับดีขึ้นจาก อันดับ 171-180 ในปีที่แล้ว

           อันดับ 165 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับดีขึ้นจาก อันดับ 171-180 ในปีที่แล้ว

           อันดับ 185 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับดีขึ้นจาก อันดับ 191-200 ในปีที่แล้ว

           อันดับ 251-300 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก้าวขึ้นมาติดอันดับเป็นครั้งแรก

           อันดับ 251-300 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก้าวขึ้นมาติดอันดับเป็นครั้งแรก

           อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก้าวขึ้นมาติดอันดับเป็นครั้งแรก

           อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับตกลงจาก อันดับ 251-300 ในปีที่แล้ว

           อันดับ 301-350 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันดับตกลงจาก อันดับ 251-300 ในปีที่แล้ว

           

           โดยในปีนี้มี 3 มหาวิทยาลัย ก้าวขึ้นมาติดอันดับเป็นครั้งแรก คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

           นอกจากนี้ยังพบว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เคยติดอันดับในปีที่แล้ว(QS University Rankings: Asia 2015) ไม่ติดอันดับในปีนี้

 

 

10 ตัวชี้วัด ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับของ อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University Rankings: Asia 2016 

 

QS Asia 3

( ภาพจาก Methodology : QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/asia-rankings/methodology )

         สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับของ QS University Rankings: Asia 2016 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้

           1. Academic reputation (30%)  ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ผลสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก  ในสถาบันชั้นนำด้านการวิจัย

           2. Employer reputation (20%) ชื่อเสียงจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงาน (พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้จ้างงานระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด)  ผลสำรวจ จากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก

           3. Faculty/student ratio (15%) อัตราส่วนระหว่าง นักศึกษา ต่อ อาจารย์ประจำ (ใช้วัดความมุ่งมั่นในการสอนของอาจารย์หรือสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน)

           4. Citations per paper (10%) สัดส่วน จำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่อ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูลของ Scopus

           5. Papers per faculty (10%) สัดส่วน จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ต่อ จำนวนอาจารย์ จากฐานข้อมูลของ Scopus 

           6 .Staff with a PhD (5%) ตัวชี้วัดใหม่ล่าสุดใน QS University Rankings: Asia 2016 จำนวนอาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

           7 .Proportion of international faculty (2.5%) จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ

           8. Proportion of international students (2.5%) จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ

           9. Proportion of inbound exchange students (2.5%) จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่มาจากสถาบันในต่างประเทศ

           10. Proportion of outbound exchange students (2.5%) จำนวนนักศึกษาของสถาบัน ที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

 

 

มหาวิทยาลัยไทย ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย QS University Rankings: Asia 2016 : จำแนกตามตัวชี้วัด

 

           Academic reputation (30%)  ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ผลสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก  ในสถาบันชั้นนำด้านการวิจัย

IND 1

( ภาพจาก QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 )

 

           Employer reputation (20%) ชื่อเสียงจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงาน (พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้จ้างงานระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด)  ผลสำรวจ จากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก

IND 2

( ภาพจาก QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 )

 

           Faculty/student ratio (15%) อัตราส่วนระหว่าง นักศึกษา ต่อ อาจารย์ประจำ (ใช้วัดความมุ่งมั่นในการสอนของอาจารย์หรือสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน)

IND 3

( ภาพจาก QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 )

 

           Citations per paper (10%) สัดส่วน จำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่อ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูลของ Scopus

IND 6

( ภาพจาก QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 )

 

           Papers per faculty (10%) สัดส่วน จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ต่อ จำนวนอาจารย์ จากฐานข้อมูลของ Scopus 

IND 5

( ภาพจาก QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 )

 

           Staff with a PhD (5%) ตัวชี้วัดใหม่ล่าสุดใน QS University Rankings: Asia 2016 จำนวนอาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

IND 4

( ภาพจาก QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 )

 

           Proportion of international faculty (2.5%) จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ

IND 7

( ภาพจาก QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 )

 

           Proportion of international students (2.5%) จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ

IND 8

( ภาพจาก QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 )

 

           Proportion of inbound exchange students (2.5%) จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่มาจากสถาบันในต่างประเทศ

IND 9

( ภาพจาก QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 )

 

           Proportion of outbound exchange students (2.5%) จำนวนนักศึกษาของสถาบัน ที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

IND 10

( ภาพจาก QS University Rankings: Asia 2016 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 )

 

P'Dome