โพสเมื่อ 08/06/2017 เวลา 6:40 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 6814

8 มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings® 2018)

 

 DBwKFZIW0AElYqw

 

           เช้าวันนี้(วันที่ 8 มิถุนายน 2560) เวลา 6.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ประกาศออกมาแล้ว! อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings® 2018) นับว่าเป็นการประกาศออกมาเร็วกว่าในปีก่อน ๆ ที่จะประกาศกันในช่วงเดือนกันยายน โดยในปีนี้ Quacquarelli Symonds หรือ QS จัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก  84 ประเทศทั่วโลกและเพิ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นมากกว่า 950 อันดับมหาวิทยาลัย จากเดิม 916 อันดับมหาวิทยาลัย ในปีที่ผ่านมา 

           10 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings® 2018) ได้แก่

QSWUR 2018 2

ภาพจาก https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018 

 

           อันดับ 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ครองแชมป์เป็นสมัยที่ 6)

           อันดับ 2 Stanford University  

           อันดับ 3 Harvard University  

           อันดับ 4 California Institute of Technology (Caltech) 

           อันดับ 5 University of Cambridge 

           อันดับ 6 University of Oxford

           อันดับ 7 UCL (University College London)

           อันดับ 8 Imperial College London 

           อันดับ 9 University of Chicago 

           อันดับ10 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology 

 

 

          ในขณะที่ 10 อันดับแรกของ มหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ที่ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings® 2018) ได้แก่

เอเชีย

ภาพจาก https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

 

            อันดับ 11 Nanyang Technological University (NTU) จาก Singapore (ขยับขึ้นจากอันดับ 13 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 15 National University of Singapore (NUS) จาก Singapore (ตกจากอันดับ 12 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 25 Tsinghua University จาก China (ตกจากอันดับ 24 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 26 University of Hong Kong จาก Hong Kong (ขยับขึ้นจากอันดับ 27 ในปีที่แล้ว) 

            อันดับ 28 The University of Tokyo จาก Japan (ขยับขึ้นจากอันดับ 34 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 30 The Hong Kong University of Science and Technology จาก Hong Kong (ขยับขึ้นจากอันดับ 36 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 36 Kyoto University จาก Japan (ขยับขึ้นจากอันดับ 37 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 36 Seoul National University จาก South Korea (ตกจากอันดับ 35ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 38 Peking University จาก China (ขยับขึ้นจากอันดับ 39 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 40 Fudan University จาก China (ขยับขึ้นจากอันดับ 43 ในปีที่แล้ว)

 

           ด้านมหาวิทยาลัยของไทย มีจำนวน 8 มหาวิทยาลัย ที่ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018(QS World University Rankings® 2018) ได้แก่

QSWUR 2018

ภาพจาก https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

 

            อันดับ 245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขึ้นจากอันดับ 252 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 334 มหาวิทยาลัยมหิดล (ตกจากอันดับ 283 ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 551-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)

            อันดับ 601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)

            อันดับ 751-800 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)

            อันดับ 801-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตกจากอันดับ 701 ขึ้นไป ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 801-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตกจากอันดับ  701 ขึ้นไป ในปีที่แล้ว)

            อันดับ 801-1000 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตกจากอันดับ  701 ขึ้นไป ในปีที่แล้ว)

 

            ภาพรวม มหาวิทยาลัยไทย ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings® 2018) คือ มีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับเท่ากับในปีที่ผ่านมา คือ จำนวน 8 มหาวิทยาลัย แต่อันดับมหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่อันดับคงที่และตกลงจากอันดับในปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังไม่มีมหาวิทยาลัยของไทยที่สามารถเข้าไปติดใน 200 อันดับแรก อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยไทยที่ทำได้ คือ สามารถเข้าไปติดใน 300 อันดับแรก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 245

 

           สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับของ QS World University Rankings® ในการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings® 2018) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

          1. Academic reputation (40%) ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสำรวจของ QS Global Academic Survey สำหรับ QS World University Rankings® 2018 มีจำนวนกว่า 70,000 แบบสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก

          2. Employer reputation (10%) ชื่อเสียงจากนายจ้าง จากการสำรวจผ่าน QS Global Employer Survey สำหรับ QS World University Rankings® 2018 มีจำนวนกว่า 30,000 แบบสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก

          3. Student-to-faculty ratio (20%) อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์

          4. Citations per faculty (20%) จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง สำหรับ QS World University Rankings® 2018 เลือกใช้จากฐานข้อมูลของ Scopus ฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ บทความวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง ในรอบ 5 ปี

          5. International faculty ratio (5%) อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติ

          6. International student ratio (5%) อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ

 

         สามารถดูผลการจัดอันดับ  อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings® 2018) คลิกที่นี่

 

 

P'Dome